Thảm Da Rắn

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Sssstyle ssssstatement.

–Wilson

Thảm Da Rắn là một loại Đất chế tạo đưa ra trong bản mở rộng Shipwrecked. Nó yêu cầu 2 Da Rắn và 1 Vải để chế tạo, và một Máy Luyện Kim để nguyên mẫu.

Trong suốt Mùa Lũ, trên Đất này sẽ không xuất hiện Vũng Nước. Tuy nhiên Thủy Triều và Vũng Nước lan rộng vẫn có thể tràn lên nó.

Giống mọi loại Đất chế tạo khác, Củ ThịtCây Mắt của nó sẽ không sinh ra trên Thảm Da Rắn.

Không như Sàn Gỗ, Thực Vật có thể trồng trên Thảm Da Rắn.

Placeholder.png Bên lề

  • Mô tả chế tạo của Thảm Da Rắn 'Really ties the room together' ('Thực sự buộc căn phòng lại với nhau') có thể liên quan tới bộ phim 'The Big Lebowski' lúc mà nhân vật chính hét lên với những tên côn đồ rằng một trong những tài sản đáng giá nhất của ông là là tấm thảm của mình mà ông tuyên bố, "It really ties the room together" ("Nó thực sự buộc căn phòng lại với nhau").

Blueprint.png Thư viện Ảnh