Lịch sử sửa đổi của “Thẻ Lương Thực”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

ngày 14 tháng 8 năm 2021

ngày 28 tháng 12 năm 2020

ngày 21 tháng 12 năm 2020

ngày 17 tháng 12 năm 2020

ngày 18 tháng 9 năm 2020

ngày 24 tháng 8 năm 2020

ngày 15 tháng 7 năm 2020

ngày 26 tháng 4 năm 2020

ngày 19 tháng 1 năm 2020

ngày 1 tháng 12 năm 2019

ngày 27 tháng 11 năm 2019

ngày 9 tháng 8 năm 2017

ngày 10 tháng 6 năm 2017

ngày 17 tháng 6 năm 2016

ngày 16 tháng 6 năm 2016

ngày 25 tháng 3 năm 2016

ngày 8 tháng 9 năm 2015

ngày 17 tháng 1 năm 2015

ngày 5 tháng 12 năm 2014

ngày 30 tháng 11 năm 2014

ngày 26 tháng 8 năm 2014

ngày 3 tháng 6 năm 2014

ngày 28 tháng 5 năm 2014