Lịch sử sửa đổi của “Thẻ Mầm Xanh”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

ngày 18 tháng 3 năm 2021

ngày 9 tháng 8 năm 2020

ngày 19 tháng 6 năm 2020

ngày 17 tháng 5 năm 2020

ngày 3 tháng 12 năm 2019

ngày 28 tháng 11 năm 2019

ngày 26 tháng 11 năm 2019

ngày 6 tháng 11 năm 2019