Thẻ Thợ Hàn

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu tượng thẻ
Những tác phẩm của tôi đang vẫy gọi!

–Wagstaff

Thẻ Thợ Hàn là một thẻ chế tạo dành riêng cho Wagstaff.

Vật phẩm và kiến trúc khả tạo

Những vật phẩm và kiến trúc sau đây có thể chế tạo trong thẻ: