Thẻ Khoa Học

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Thể loại:Thẻ Khoa Học)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu Tượng Thẻ
I am one heck of a scientist.

–Wilson

Những công trình Khoa Học cho phép những tiến bộ trong chế tạo chẳng hạn như đối phó với thời tiết. Chúng được thấy trong Thẻ Khoa Học với biểu tượng Hạt Nguyên Tử bên tay trái màn hình.

Vật Dụng Chế Tạo

Những vật dụng sau đây có thể chế tạo trong Thẻ Khoa Học: