Thẻ Sinh Tồn

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Thể loại:Thẻ Sinh Tồn)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu Tượng Thẻ
Mình yêu cắm trại.

–Woodie

Những vật phẩm Sinh Tồn nói chung là những thứ hữu dụng mà có thể được Chế Tạo từ Thẻ Sinh Tồn có biểu tượng là một dây thòng lọng ở phía bên trái màn hình. Bẫy là luôn luôn có sẵn, những vật dụng khác phải được mở khóa bằng Máy Khoa Học hay Máy Luyện Kim.

Gift Icon.png Nội dung có thể tải xuống

Trong phiên bản Reign of Giants DLC, Lọng Kiều Diễm, Nhà Chái Ngủ Trưa, Quạt Cao Cấp, và Túi Cách Nhiệt được thêm vào.

Trong Shipwrecked DLC, người chơi có thể chế Bóng Khỉ Ngốc, Lọng Nhiệt Đới, Thuốc Trị Độ, Túi Lá, Chòi Lá Dừa, Quạt Nhiệt Đới, Túi Biển, Tổ Doydoy và khi dùng nhân vật Warly, Túi Đầu Bếp.

Trong Hamlet DLC, có thêm Bình Xịt Côn TrùngCòi Chim.

Don't Starve Together Don't Starve Together

Trong DST, người chơi có thể chế tạo Tim Mách Lẻo, Đạn Tăng Lực, Cần Câu Biển, Pháo Sáng, Bóng NướcQuạt Xoay. Bernie khi chơi Willow, Đống Bong Bóng với Wes, Túi Đầu Bếp với Warly. Túi KẹoGiấy Gói Quà chỉ có trong sự kiện tương ứng là Hallowed NightsWinter's Feast.

Vật Dụng Chế Tạo

Những vật dụng sau đây có thể chế tạo trong Thẻ Sinh Tồn: