Thối

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

WX-78 Portrait.png
EVEN I CAN NOT PROCESS THAT

WX-78

Thối (Rot) được tạo ra khi Lương Thực (trừ Trứng) bị hỏng sau một thời gian nhất địch. Thối có thể sử dụng làm phân bón cho Nuôi Trồng (cho cây ở Ruộng Cơ BảnRuộng Cải Tiến trưởng thành nhanh hơn) và hồi phục CỏBụi Dâu. bẳng 1/4 giá trị của Phân và 1/5 giá trị của Phân Dơi .

Mob, như Lợn Chân Cao Mới Lớn sẽ ăn Thối để trên đất, nhưng chúng không thể tạo ra thối trực tiếp. Kể từ khi thối không hồi phục máu hay đói nữa chúng có thể ăn Thối với số lượng vô hạn Ong trong hàng tồn kho có thể được cho ăn với thối.

Thối có thể xuất hiện cùng với các mặt hàng (như Dây ThừngBẫy Chim ) trong một Bộ Vá , gần một Rương hoặc Ba Lô. Mở bất kì nào cũng sẽ làm vật có thể hỏng trên người chơi biến thành Thối, có thể ngăn bằng vứt chúng ra ngoài trước khi mở.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Thối có thể dùng để chế tạo Đạn Tăng LựcRuộng Trồng Nấm. Ngoài ra Nấm trên Ruộng Trồng Nấm không được thu hoạch khi Mùa Đông tới sẽ trở thành Thối. Thối cũng có thể dùng để gắn vào Cần Câu Biển làm mồi câu.

Icon Tools.png Sử dụng

Rot.png
Rot.png
Manure.png

×5

Nitre.png
Interface arrow right.png
Compost Wrap.png
Hamlet icon.pngWormwood Portrait.png
Rot.png

×8

Nitre.png
Nitre.png
Stinger.png
Alchemy Engine.png
Booster Shot.png
Don't Starve Together icon.png
Rot.png

×8

Manure.png

×5

Living Log.png
Living Log.png
Science Machine.png
Mushroom Planter.png
Don't Starve Together icon.png
Rot.png
Rot.png
Cut Reeds.png
Interface arrow right.png
Marsh Turf.png

×4

Don't Starve Together icon.pngWurt Portrait.png
Rot.png
Rot.png
Cut Reeds.png
Terra Firma Tamper.png
Marsh Turf.png

×4

Don't Starve Together icon.png
Rot.png
Boards.png
Boards.png
Boards.png
Cut Grass.png
Science Machine.png
Composting Bin.png
DST icon.png

Prototype.png Mẹo

  • Cách nhanh để kiếm là để Dâu Rừng Rang hay trên đất(nên bao tường quanh vì mob có thể sẽ ăn chúng)
  • WX-78 có thể ăn thực phẩm hư hỏng, nhưng sẽ vẫn bị thiệt hại do ăn Thối.
  • Một tổ Tallbird gần một lỗ thỏ (hoặc các khu vực khác, nơi mà mobs yếu sinh ra) là một nguồn tốt của Thối., khi người chơi có thể có thể tránh bị đánh và họ ở lại đủ gần để giúp cho các lỗ và làm tổ để tải lại.
  • Món nhanh hỏng nhất là Địa Y, có thể tìm thấy dưới Tàn Tích với 2 ngày hỏng trái ngược với nó là Bánh Bột, cần tới 18750 ngày để hỏng
  • Nếu người chơi có rất nhiều Thối, nó có thể được lưu lại để tiếp nhiên liệu cháy.

Placeholder.png Bên lề

  • Thối ban đầu trông giống như một quả bóng màu xanh. Mặc dù các kết cấu hiện nay là một blob biến dạng, nhiều nhân vật vẫn coi nó như một "quả bóng".

Blueprint.png Thư viện ảnh