Tiêu Điện

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wendy Portrait.png
Airborne lightning and death.

Wendy

Tiêu Điện là Vũ Khí Tầm Xa trong Don't Starve Together,được thêm vào ở bản cập nhật A New Reign. Nó yêu cầu 2 Lau Cắt, 1 Vàng ThỏiLông Hoàng Yến để chế tạo, và sử dụng Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Tiêu điện gây 60 sát thương, nhưng vì nó chứa điện, nó có thể tăng thêm 1.5x, cho phép nó gây 90 sát thương. Ngoài ra, nếu mục tiêu tấn công của người chơi bị ướt (có hiệu ứng Wetness (Ẩm Ướt) ), sát thương có thể nhân lên đến 2.5x. Điều này có nghĩa Tiêu điện có thể gây 90 hoặc 150 sát thương (đối với người chơi có mức sát thương mặc định). Cũng giống như Sao Mai, Tiêu điện sẽ sạc điện cho Vôn Dương, làm nó rất hữu ích nếu người chơi muốn kiếm Sữa Điện.

Placeholder.png Bên Lề

  • Tiêu Điện được thêm vào ở bản cập nhật Warts and All.
  • Nếu người chơi bị giết bởi một con Vôn dương đã được sạc điện bằng Tiêu điện. Nhà xác sẽ ghi nguyên nhân chết là "Tai quái"