Lịch sử sửa đổi của “Turf-Raiser Helm”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

ngày 30 tháng 6 năm 2023

ngày 24 tháng 5 năm 2023

ngày 8 tháng 4 năm 2023

ngày 5 tháng 11 năm 2022