Vùng Sơn Màu

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Vật liệu này là kim loại.

–Wigfrid

Vùng Sơn Màu là một Quần Xã trong Hamlet DLC. Nó được bao phủ bởi Đất Cát Sơn và có thể đào lền bằng Chĩa.

Các tài nguyên phổ biến thường thấy trong vùng này là Quặng Sắt, Cây Củ DạiỤ Muỗi. Người chơi cũng có thể tìm thấy Đá, Đá Lửa, Tiêu ThạchVàng Thỏi bỏ ở trên mặt đất. Hồ Lấp Lánh cũng có thể tìm thấy ở đây và có chứa Bụi Vàng bên trong, nhưng cần đến Chảo Lọc Vàng để làm cạn nước trước khi người chơi có thể nhìn thấy chúng.

Những Mob có thể tìm thấy ở đây gồm có Gà Lôi, Tê Tê VàngBầy Muỗi.

QuạBói Cá là những loại chim duy nhất xuất hiện ở quần xã này.