Vải

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
Soft cloth made from hard roots!

Wilson

Vải là một Vật Dụng Tinh Chế nằm trong DLC Shipwrecked. Nó cần 3 Tre để chế tạo và một Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Vải cũng thường tìm thấy khi đập Thùng Gỗ hoặc nổi trên mặt nước trong Biển Mộ Thuyền. Nó được sử dụng trong nhiều công thức chế tạo và có thể sử dụng làm Nhiên Liệu.

Hamlet icon.png Hamlet

Trong Hamlet DLC, Cụm Tre không có sẵn trên thế giới nên Vải phải tìm từ các nguồn khác, có thể lấy được bằng cách đập Bóng Khí Xì Hơi. Ngoài ra có thể mua nó từ Tiệm Tạp Hóa với giá 5 Oinc.

Icon Tools.png Sử dụng

Cloth.png
Cloth.png
Vine.png
Vine.png
Empty Bottle.png
Empty Bottle.png
Empty Bottle.png
Science Machine.png
Life Jacket.png
Shipwrecked icon.png
Cloth.png
Cloth.png
Sand.png
Sand.png
Sand.png
Science Machine.png
Sand Bag.png

×4

Shipwrecked icon.png
Cloth.png
Cloth.png
Bamboo.png
Bamboo.png
Rope.png
Rope.png
Alchemy Engine.png
Cloth Sail.png
Shipwrecked icon.png
Cloth.png
Cloth.png
Blubber.png

×4

Palm Leaf.png
Palm Leaf.png
Alchemy Engine.png
Blubber Suit.png
Shipwrecked icon.png
Cloth.png
Cloth.png
Tar.png

×4

Palm Leaf.png
Palm Leaf.png
Science Machine.png
Tar Suit.png
Shipwrecked icon.png
Cloth.png
Blubber.png
Blubber.png
Rope.png
Alchemy Engine.png
Windbreaker.png
Shipwrecked icon.png
Cloth.png
Snakeskin.png
Snakeskin.png
Alchemy Engine.png
Snakeskin Rug.png
Shipwrecked icon.png
Dubloons.png

×10

Bone Shards.png

×4

Cloth.png
Cloth.png
Cloth.png
Interface arrow right.png
Lucky Hat.png
Woodlegs Portrait.png
Cloth.png
Rope.png
Interface arrow right.png
Chef Pouch.png
Warly Portrait.png
Cloth.png
Vine.png
Vine.png
Vine.png
Cork.png

×6

Alchemy Engine.png
Pith Hat.png
Hamlet icon.png
Cloth.png
Peagawk Plume.png

×4

Pig Skin.png
Alchemy Engine.png
Gas Mask.png
Hamlet icon.png