Vảy

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Glowy scales.

–Wolfgang

Vảy là vật có trong bản mở rộng "Reign of Giants". Rớt từ Chuồn Chuồn và tác dụng duy nhất là để tạo Giáp Đánh VảyRương Đóng Vảy.

Hamlet icon.png Hamlet

Trong Hamlet DLC, Vảy có thể mua ở Cửa Hàng Đồ Lạ với giá 30 Oinc.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Vảy còn dùng để chế Gạch Đóng VảyLò Nhiệt. Sàn sẽ hạn chế lửa cháy ở trên lan ra ngoài và lò cung cấp ánh sáng và nhiệt đồ như các hồ Dung Nham. Ngoài ra còn dùng để chế tạo Tượng Chuồn Chuồn.

Icon Tools.png Sử dụng

Scales.png
Log Suit.png
Pig Skin.png
Pig Skin.png
Pig Skin.png
Alchemy Engine.png
Scalemail.png
Scales.png
Boards.png

×4

Gold Nugget.png

×10

Alchemy Engine.png
Scaled Chest.png
Scales.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Alchemy Engine.png
Scaled Flooring.png
Don't Starve Together icon.png
Scales.png
Charcoal.png

×10

Red Gem.png
Red Gem.png
Blueprint.png
Scaled Furnace.png
Don't Starve Together icon.png
Scales.png
Rocks.png
Rocks.png
Potter's Wheel.png
Dragonfly Figure (Marble).png
Don't Starve Together icon.png