Vẹm

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Shipwrecked icon.png

Warly Portrait.png
Into my tummy you go! Good bi, valves.

Warly, when examining a Mussel.


Vẹm (Mussel) là một loại Lương Thực có thể tìm thấy ở ngoài Biển trong Shipwrecked DLC. Chúng xuất hiện như một cụm ba cái bóng hình ô van mà người chơi có thể đi tới trên một Thuyền. Để thu hoạch chúng, người chơi phải chế một Sào Vẹm và đợi ít nhất một ngày, lúc cây Sào sau đó sẽ được Vẹm bám vào. Khi thu hoạch, có thể được một, ba, hoặc sáu con, tùy vào khoảng thời gian người chơi để Sào ở Tổ Vẹm. Tổ Vẹm và Sào sau đó sẽ biến mất.


Vẹm Chín

Willow Portrait.png
The fire opens their shell.

Willow, when examining a Cooked Mussel.

Vẹm Chín (The Cooked Mussel) là phiên bản nấu chín của Vẹm thu được khi nấu trên Lửa Trại, Lò Lửa, Sao Lùn, Lò Ống Khói hoặc Lò Lửa Đá Vỏ Chai. Nó không làm giảm Tinh Thần khi ăn, hồi thêm một chút máu và lâu hỏng hơn. Chúng có thể dùng làm phụ gia trong những công thức nấu chậm với giá trị cá là 0.5.

TabTools.png Sử dụng

Mussel.png
Fire Pit.png
Cooked Mussel.png
Mussels.png
Yaarctopus Icon.png
Octopus Chest.png
Mussels.png
Birdcage.png
Egg.png
Mussel.png

×(2)

Vegetables.png

×(2)

Interface arrow right.png
Mussel Bouillabaise.png

Placeholder.png Bên lề

  • Khi xem xét Tổ Vẹm, Wilson sẽ nói "I wonder if they're from Brussels." ("Tôi tự hỏi có phải chúng đến từ Brussels") Mà có thể liên quan đến Men at Work - Down Under hay diễn viên người Bỉ Jean-Claude Van Damme, được biết đến như là "Cơ Bắp từ Brussels".
  • Bất cứ khi nào có một tới sáu Vẹm có thể thu hoạch, Sào sẽ luôn hiện ba Vẹm bám trên Sào bất kể có thể thu hoạch được bao nhiêu đi nữa.
  • Khả năng đặt Tổ Vẹm mới đã được thêm vào DLC Shipwrecked hơn một năm sau khi hoàn thành chính thức bản cập nhật Home Sea Home, sau khi được thử nghiệm trong nhánh beta trong vài tháng.
  • Giống như cập nhật Hang Ten!, Vẹm bám trên Sào Vẹm sẽ không biến mất. Người chơi có thể sử dụng điều này, lưu trữ Vẹm trong trường hợp thiếu lương thực.

Blueprint.png Thư viện ảnh