Vực Thẳm

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Vực Thẳm)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Vực Thẳm (Abyss) là biên giới trong game tương tự như Biển. Không có sinh vật nào vượt qua được Vực Thẳm, kể cả các Mob bay như Dơi Tử Xà.

Vực Thẳm chỉ có ở Hang ĐộngTàn Tích trong Chế độ Trải Nghiệm, và ở Chương 6 của Chế độ Phiêu Lưu.

Các đồ vật nằm quá gần Vực Thẳm có thể rớt xuống vùng sâu vô tận này, và trừ khi chúng bị lỗi, chúng sẽ biến mất vĩnh viễn.

Không giống như Biển trên Mặt Đất có thể xuất hiện Cánh Cụt Biển, không có mob nào sinh ra ở Vực Thẳm.

Don't Starve Together icon.png Don’t Starve Together

Trong Don't Starve Together, khi người chơi di chuyển trên phạm vi vực thẳm (lợi dụng bug/glitch hoặc dùng lệnh), Mỏ Khiếp Sợ sẽ biến thành Càng Kinh Hãi - một biến thể trên Biển của thế giới bề mặt. Vì chúng không có mép nào để bám vào (như mép thuyền) nên chúng có thể tấn công ngay cả khi đang di chuyển, với một tầm đánh khá lớn, và tuyệt nhiên sẽ trở nên vô hình bởi màu đen sâu hút của Vực Thẳm. Chính vì vậy, lời khuyên cho mọi người là nên hạn chế lợi dụng bug đẩy nhân vật ra ngoài khi không thể đảm bảo giữ tinh thần ở mức an toàn.

Placeholder.png Bên lề

Abyss.jpg

  • Khi sử dụng Kính Chuột Chũi đề xem Vực Thẳm, trông như thể cả Hang Động hay Tàn Tích là một mảng đất bay lơ lửng.
  • Trong phiên bản cũ hơn của Hang Động, địa hình từng được giới hạn bởi tường thay vì vực thẳm.


Mosquito.png Lỗi

  • Vật rớt vào trong Vực Thẳm sẽ có hình động bắn nước như thể nó được làm bằng nước
  • Các đối tượng tự sản như Nấm Rơm có thể xuất hiện trong Vực Thẳm.
  • Từng có trường hợp Phế Liệu xuất hiện ở Vực Thẳm trong Hang Động.
  • Khi di chuyển tới viền đất với tốc độ cao (trên 40), có khả năng vượt ra Vực Thẳm được. Tuy nhiên tốc độ kể trên không thể có cách nào đạt được khi sinh tồn hợp lệ.