Gậy Núi Lửa

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Volcano Staff)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
The label says "Keep out of reach of children."

Wilson

Gậy Núi Lửa là một Vật Dụng Núi Lửa giới thiệu trong DLC Shipwrecked. Nó cần 1 Gậy Lửa, 4 Đá Vỏ Chai và 1Tim Bồ Câu Rồng để chế tạo, nhưng thực hiện việc này cần đứng gần một Bàn Thợ Đá Vỏ Chai hoặc đội một Não của Tư Duy. Khi sử dụng, nó trút Trứng Bồ Câu Rồng xuống nơi phép thuật được thực thi. Có một cơ hội nhỏ cho vào Trứng Bồ Câu Rồng còn nguyên vẹn, và Hồ Dung Nham cũng sẽ hình thành.

Gậy Núi Lửa đôi khi tìm thấy trong Rương khi đào một Điểm Đánh Dấu X lên. Ngoài ra, nó cũng có thể tìm thấy trong một Bộ Vá và cây Gậy nằm giữ 6 Đá Vỏ Chai tạo thành vòng tròn quanh nó. Khi lấy Gậy ra khỏi Bộ Vá, thậm chí bởi Khỉ Tiền Sử, Núi Lửa sẽ lập tức phun trào và Trứng Bồ Câu Rồng trút từ bầu trời.

Khi Gậy Núi Lửa mang đến một thế giới Reign of Giants qua bằng Vượt Biển Được và dùng ở đó, nó sẽ kích hoạt thất bại và không xảy ra gì cả, kèm theo lời nhân vật nói rằng nó sẽ không hoạt động ở đây.

Placeholder.png Bên lề

  • Mô tả chế tạo của Gậy Núi Lửa liên quan đến câu chuyện dân gian Henny Penny, thường được gọi là Chú Gà Nhỏ, theo cùng một cụm tù được dùng lập đi lập lại để chỉ đến kết thúc của thế giới.
  • Nếu người chơi bị giết bởi chính Trứng Bồ Câu Rồng họ triệu hồi, nguyên nhân chết trong Nhà Xác sẽ ghi là "Chơi Khăm".

Blueprint.png Thư viện Ảnh