Sừng Vôn Dương

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Volt Goat Horn)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Reign of Giants icon.pngHamlet icon.png Don't Starve Together icon.png

Wolfgang Portrait.png
Tiny lightning bone.

Wolfgang

Sừng Vôn Dương (Volt Goat Horn)vật phẩm có 25% tỉ lệ rớt từ Vôn Dương trong bản DLC Reign of Giants. Nó dùng để tạo ra Sao MaiTrượng Thời Tiết, do vậy việc săn Vôn Dương trở nên đáng giá.

Hamlet icon.png Hamlet

Trong Hamlet DLC, Sừng Vôn Dương có thể mua ở Cửa Hàng Đồ Lạ với giá 5 Oinc.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Warly có thể dùng Sừng Vôn Dương để nấu Thạch Vôn Dương bằng Nồi Hầm Di Động.

Icon Tools.pngSử dụng

Volt Goat Horn.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Nitre.png
Nitre.png
Alchemy Engine.png
Morning Star.png
Down Feather.png

×10

Volt Goat Horn.png
Gears.png
Alchemy Engine.png
Weather Pain.png
Volt Goat Horn.png
Honey.png
Honey.png
Honey.png
Portable Crock Pot.png
Volt Goat Chaud-Froid.png
Don't Starve Together icon.png