Còi Hú Nhện

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Webby Whistle)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Winona Portrait.png
Sure wish that kid would hang around a better crowd.

Winona

Còi Hú Nhện (Webby Whistle) là một vật phẩm chỉ có thể được chế tạo bởi Webber, dành riêng cho Don't Starve Together. Webber sinh ra trong Constant với một Còi Hú Nhện. Webber có thể chế tạo thêm Còi Hú Nhện với 2 Cành Cây và 3 . Còi Hú Nhện cho phép Webber đánh thức Nhện từ Hang Nhện gần đó cùng với bất kỳ Nhện lang thang nào gần đó. Nó không hoạt động trên Nhện Chúa.

Blueprint.png Thư viện ảnh