Máy Ném Đá của Winona

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Winona's Catapult)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Webber Portrait.png
Chúng tôi cảm thấy thật an toàn!

Webber

Máy Ném Đá của Winona là một kiến trúc độc quyền chỉ có thể được chế tạo bởi Winona trong Don't Starve Together. Nó có thể tìm trong Thẻ Kỹ Thuật và yêu cầu 1 Băng vá, 3 Cành cây và 15 Đá để chế tạo nguyên mẫu.

Để hoạt động, nó cần phải ở gần một Máy Phát Điện của Winona hoặc một Máy Phát Điện Đá Quý của Winona.

Máy ném đá của Winona hoạt động giống như một Mob bất động. Nó sẽ tự động tấn công mục tiêu của nhân vật hoặc bất kỳ Mob nào cố gắng tấn công tới người chơi, ngoại trừ Sinh vật ảo ảnh. Máy bán đá có thể bị tấn công bởi Mob và có 400 máu. Nó gây 42.5 sát thương lan với mỗi phát bắn. Máy bán đá cũng có thể tự hồi phục 8.3 máu mỗi 10 giây.

Placeholder.png Bên lề

  • Máy bắn đá của Winona cùng với những tiện ích khác của cô ấy và Thẻ Kỹ Thuật cũng đã được giới thiệu trong cập nhập nhân vật như là một phần đại tu dành cho Don't Starve Together.
  • Lời thoại của nhân vật khi xem xét một Máy bán đá không có năng lượng.
Webber Portrait.png
Sao không bật được nó vậy?

Webber

  • Lời thoại của nhân vật khi xem xét một Máy bắn đá đang cháy
Wolfgang Portrait.png
Cháy rồi!

Wolfgang

  • Lời thoại của nhân vật khi xem xét một Máy bắn đã cháy đen.
Winona Portrait.png
Aw, Hạt và bu lông!

Winona

Blueprint.png Thư viện ảnh