Gò Tôm Hùm

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Wobster Mound)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wortox Portrait.png
Even crustaceans need a place to sleep now and den.

Wortox

Gò Tôm Hùm (Wobster Mound) là đối tượng tự sản độc quyền dành cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhật She Sells Sea Shells. Chúng xuất hiện ở Biển Ven Bờ sát bờ của lục địa chính.

Gò Tôm Hùm sản sinh Tôm Hùm Biển mỗi 2 phút vào Hoàng HônĐêm, lên tới 2 con 1 lúc. Khi bị giết, chúng sẽ xuất hiện lại trong 90 giây.

Gò Tôm Hùm có thể khai thác để lấy 3 Đá và 50% cơ hội nhận thêm 1, 2 Tôm Hùm Biển và 50% nhận thêm 1 và giải phòng toàn bộ Tôm Hùm Biển (lên tới 2).