Xẻng Quang Luyện

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Webber Portrait.png
Two things in one, just like us!

Webber

Xẻng Quang Luyện (Brightshade Shoevel) là một công cụ độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng From Beyond, cập nhật Taking Root. Nó có thể chế tạo thông qua Bộ Lọc Quang Luyện, yêu cầu 1 Quang Thạch Tinh Khiết và 2 Vỏ Gai Sáng Bóng để chế tạo và cần Lò Quang Luyện để nguyên mẫu.

Xẻng Quang Luyện là sự kết hợp giữa 2 công cụ bao gồm XẻngCuốc Làm Vườn, trở thành công cụ vừa có thể đào gốc cây, bụi cỏ, cành con, vừa có thể dùng để đào những mô đất vườn để gieo hạt.

Xẻng Quang Luyện gây 17,2 sát thương thường và 10 Sát Thương Xuyên Giáp với tổng sát thương là 27,2. Nó cũng gây thêm 10% sát thương thường và thêm 10% sát thương xuyên giáp cho sinh vật bóng đêm với tổng sát thương là 29,92.

Nếu trang bị thêm Nón Ánh Sáng, Búa Quang Luyện sẽ gây thêm 10% sát thương thường và thêm 5 sát thương xuyên giáp.

Khi bị hỏng, nó sẽ không biến mất, thay vào đó sẽ tồn tại ở dạng 0% độ bền tương tự như Giáp Xương, và dùng Bộ Sửa Đồ Quang Luyện sẽ hồi lại 100% độ bền.

Placeholder.png Bên lề

  • Xẻng Quang Luyên trước đây được gọi là "Brightshade Shovel" trong bản thử nghiệm beta.
  • Từ "shoevel" là sự kết hợp của các từ "shovel" và "hoe", và có thể được phát âm là "show-vel".

Blueprint.png Thư viện ảnh