Hang Dơi

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Bat Cave)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Wilson Portrait.png
I don't want to wake them.

Wilson

Hang Dơi là các đối tượng độc quyền trong Don't Starve Together được tìm thấy trong các hang động. Cho phép người chơi xác định nơi sản sinh Dơi Tử Xà.

Khi người chơi tới gần Hang Dơi, 1 Dơi Tử Xà sẽ xuất hiện mỗi 20 giây, tối đa lên tới 4 con 1 lúc. Mất 2 phút để Hang Dơi sản sinh lại 1 Dơi Tử Xà mới.

Placeholder.pngBên Lề

Trước khi Hang Dơi được thêm vào, Dơi Tử Xà không có khả năng tái tạo dưới Hang Động. Chúng được sinh ra trên mặt đất bởi Hố vào lúc Hoàng Hôn và Tối