Don't Starve Wiki

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Maxwell's Light.gif
Maxwell's Light.gif

Chào mừng tới với Don't Starve Wiki

Don't Starve Wiki được viết và duy trì bởi người chơi.

Hãy cùng giúp đỡ chúng tôi mở rộng hoặc chỉnh sửa những bài viết hiện có.

  • Skill Spotlight Wigfrid and WillowCập nhật "Skill Spotlight Wigfrid and Willow" đã ra mắt!Đọc thêm>
  • Cult of the Lamb CrossoverCult of the Lamb CrossoverCult of the Lamb Crossover x Don't Starve Together đã ra mắt.Tìm hiểu thêm >
  • New Twitch Drops!New Twitch Drops!Get The Nouveau Amulet for watching Twitch streams!Read more >
  • Discord Server for wiki editorsDiscord Server for wiki editorsWe have a Discord server for wiki editors!Join >

Hiện giờ chúng tôi đã có 1.979 bày viết, bạn có thể bắt đầu giúp đỡ chúng tôi hôm nay!

Maxwell's Light.gif
Maxwell's Light.gif

size=10px size=10px size=10px size=10px size=10px

Ngôn ngữ khác: English

Bootleg Getaway.pngCập nhật cuối

Tales From the Constant- Swine & Dine AD.png
Skill Spotlight: Wigfrid and Willow

Lấy bỏng ngô của bạn và tập hợp lại để nghe câu chuyện kinh hoàng dựng tóc gáy từ người hâm mộ những câu chuyện lửa trại thường trú tại Constant. Có gì mới?

  • Cây Kỹ Năng của Willow.
  • Cây Kỹ Năng của Wigfrid.
  • Thử câu vài con cá trên hố băng. Ai biết bạn sẽ bắt được cái gì.

Winter's Feast icon.png Sự kiện hiện tại

Lễ Hội Mùa Đông
Christmasbetapromo png.png

Lễ Hội Mùa Đông là một sự kiện theo chủ đề Giáng sinh trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng A New Reign diễn ra lần đầu tiên trong Kỳ nghỉ Đông năm 2016. Trong sự kiện này, nhiều tính năng độc quyền có sẵn để người chơi tận hưởng, chẳng hạn như Skin theo chủ đề Ngày Lễ Mùa Đông, Thức ăn Mùa Đông, Quà tặng và Giấy Gói Quà có thể chế tạo, Cây Lễ hội, và nhiều Đồ trang trí mùa đông.

Xem thêm

Scrapbook Page.png Secret Knowledge

Not-crazy.png

Did you know that for the announcement of Don't Starve Together, the players had to solve an unusual riddle. They needed to find notes in the game with coordinates that needed to be compared with a secret map. After it turned out that all the coordinate points form a constellation of twins. However, how did it announce the game? Read more...

Brightmare Alterego in game.gif

Do you know who Brightmare Alterego is? This creature was supposed to appear in one of the Return of Them updates. It was able to please the player depending on who you play as. Apparently it belonged to lunar beings, like the Gestalts

Read more...

California Roll.png

Despite their name, California Rolls are not actually California Rolls. The California Roll was invented to popularize sushi in North America. To become appetizing for people who did not like seeing seaweed, it's prepared "inside out", where the seaweed is inside and the rice is outside of the roll. However, the in-game image for California Roll has the seaweed outside, indicating it's not actually a California Roll.

Read more...

Tools Filter.png Task list

Here describes the articles that need to be finalized, as well as the tasks that need to be completed. You can help supplement the information to make the articles better. We also have a Discord Server for wiki editors so you can better communicate with others
  • Fix character quotes to their new skins in their gallery.
  • Sort characters quotes.
  • Sort characters gallerys.