Krampus

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Wortox Portrait.png
Heh heh. No hard feelings?

Wortox

Krampus (số nhiều Krampi) là Quái trung hòa. Sẽ lấy cắp đồ được cất giữ và hầu hết những đồ vật để trên mặt đất gần người chơi khi người chơi giết quá nhiều Động Vật vô tội(kể cả giết ở ngoài hay trong giỏ đồ) và vượt quá một mức độ man rợn nào đó (hay điểm nghiệp báo). Khi người chơi đạt gần mức độ khiến Krampus xuất hiên sẽ nghe thấy một tiếng rít cảnh báo người chơi mỗi khi giết những sinh vật vô tội. Người chơi sẽ nghe một tiếng xỏ khiên đặc trưng khi Krampus xuất hiện. Không hành động "man rợn" một lúc sẽ dần giảm cấp man rợn.

Krampus cần 3 lần từ Gậy Băng để bị đóng băng và 1 phát từ Tiêu Mê để làm cho ngủ. Khi bị giết, Krampus sẽ làm rớt 2 mảnh Than, 1 Thịt Quái và rất hiếm khi rơi ra Túi Krampus. (1% cơ hội).

Brain.png Hành Vi

Krampus di chuyển khá nhanh và gây ra lực sát thương bằng 50. Krampus cũng hành xử như Gà Tây khi tiếp cận. Nó sẽ phá Rương để lấy vật dụng trong đó và nhặt hầu hết những đồ vật năm trên mặt đất gấn người chơi, bao gồm cả Ba Lô. Nó sẽ tiếp tục chạy quanh người chơi cho đến khi không còn vật dụng nào còn trên màn hình. Nó sẽ biến mất vào túi của mình nếu người chơi không nhanh chóng giết nó.

Krampus sẽ không ăn cắp Mắt Xương, Lucy the Axe, Bật Lửa của Willow, Bông Hoa của Abigail, Pile o' Balloons, Cột Bói, hoặc các mảnh Đồ Gỗ (Đồ Vòng, Đồ Tay Quây, Đồ Hộp, Đồ Khoai Tây Kim Loại), nhưng vẫn lấy được nếu chúng nằm trong Ba Lô.

Sự Man Rợn

Hai Krampi sinh sản cùng một lúc. Nó đang ăn cắp một món đồ với bao tải của mình.

Mỗi khi người chơi đạt đến một ngưỡng của sự man rợn (một con số ngẫu nhiên giữa 31 và 50), Krampus sẽ xuất hiện. Một Krampus có thể sinh sản trước ngày 50, hai hoặc ba sau ngày 50 và hai, ba hoặc bốn sau ngày 100 (xem Lỗi), tất cả đều có khả năng như nhau. Sau khi Krampus xuất hiện, mức độ man rợn được đặt lại về 0.

Cứ mỗi lúc người chơi kiềm chế (bằng ⅛ ngày) sẽ giảm 1 điểm man rợn, nghĩa là người chơi có thể giảm 8 điểm man rợn của mình bằng cách không tấn công bất cứ sinh vật vô tội nào trong một ngày.

Điều đáng lưu ý là đốt cháy các sinh vật sẽ không tăng cấp man rợn của người chơi. Điều này là do ngọn lửa mới được xem là yếu tố giết hại. Cũng tương tự như Bẫy Răng, Bom Ong, Thuốc Nổ, và Nhớt Sên Rùa, vì chúng được xem là thiên tai. Điều này không được nhầm lẫn với nấu các sinh vật trong Lửa Trại hoặc Lò Lửa làm tăng sự man rợn của người chơi và có thể làm xuất hiện Krampus.

Sinh vật

Điểm man rợ
Glommer.pngReign of Giants icon.png
Seal.pngShipwrecked icon.png
50
Doydoy.png Shipwrecked icon.png 1-50
Blue Whale.pngShipwrecked icon.png 7
Baby Beefalo.pngSmallbird.png

Parrot Pirate.pngWhite Whale.png Shipwrecked icon.png
Pig Shopkeep.png và toàn bộ Lợn Thương Gia khác Hamlet icon.png

6
Catcoon.pngReign of Giants icon.png 5
Beefalo.png

Water Beefalo.png Swordfish.pngShipwrecked icon.png
Pangolden.pngHippopotamoose.pngHamlet icon.png
No-Eyed Deer.pngDon't Starve Together icon.png

4
Pig.pngBunnyman.pngBeardlord.png

Dung Beetle.pngElder Mandrake.pngPeagawk.pngHamlet icon.png

3
Redbird.pngSnowbird.pngPenguin.pngTallbird.pngTeenbird.png

Parrot.pngDogfish.pngBottlenosed Ballphin.pngPrime Ape.pngWobster.png Shipwrecked icon.png
Pog.pngKingfisher.pngOrange Piko.pngPoison Dartfrog.pngHamlet icon.png
Canary.pngDon't Starve Together icon.png

2
Rabbit.pngBeardling.pngCrow.pngBee.pngButterfly.png

Moleworm.png Reign of Giants icon.png
Crabbit.pngJellyfish.pngRainbow Jellyfish.pngSeagull.pngToucan.png Shipwrecked icon.png
Glowfly.pngPigeon.pngPiko.png Hamlet icon.png
Moon Moth.pngDon't Starve Together icon.png

1

Spear.png Chiến lược

Krampus, đặc biệt là khi có nhiều hơn một lần sinh sản cùng một lúc, có thể tàn phá căn cứ của người chơi mà không có sự chuẩn bị đầy đủ. Người chơi nên chú ý đến các dấu hiệu của sự man rợn, và chỉ triệu tập Krampus khi chuẩn bị hoàn tất; tránh xa các vật phẩm quan trọng và căn cứ của người chơi. Krampus có thể được triệu tập bằng cách giết một số sinh vật thụ động liên tiếp. Thỏ có thể được bắt bằng Bẫy sau đó "bị giết" trong túi đồ. Chim có thể được gọi xuống bằng Mũ Lông Chim, sau đó bị bắt và giết bằng Bẫy Chim hoặc bị giết trực tiếp bằng Boomerang.

Sát thương cận chiến của Krampus cao và xu hướng tránh người chơi khiến nó khó đối phó bằng cận chiến. Tuy nhiên, máu của nó thấp khiến vũ khí tầm xa, đặc biệt là Tiêu Thổi, hiệu quả. Nếu cận chiến là lựa chọn duy nhất, người chơi nên mặc Giáp và sử dụng vũ khí có lực sát thương cao như Gươm Đen hoặc Chày Thịt để tránh mất máu đáng kể. Nó cũng có thể được đưa vào giấc ngủ hoặc đông lạnh, để làm cho nó thành một mục tiêu dễ dàng. Đặt một số vật phẩm có thể lấy được dễ dàng, chẳng hạn như các mảnh Cành Cây, Cỏ Cắt hoặc Quả Thông sẽ giữ Krampus chiếm giữ cho phép người chơi đóng phạm vi cận chiến. Vì Krampus được coi là một con quái vật, LợnThỏ Người mặc định thù địch đối với Krampus, do đó Làng Lợn hoặc Làng Thỏ có thể được sử dụng để giết Krampus.

Dưới đây là số lần đánh cần để giết một Krampus với mỗi loại vũ khí khi chơi với nhân vật có hệ số sát thương mặc định. Đau Thời Tiết không bao gồm bởi tính ngẫu nhiên từ đạn của nó.

Số lần đánh
Vật Phẩm Krampus.png
Old Bell.png Reign of Giants 1 0 0
Obsidian Coconade.png Shipwrecked 1 0 0
Coconade.png Shipwrecked Hamlet icon.png 1 0 0
Spear Gun Obsidian.png Shipwrecked 1 - 2 Charged.png 0 - 0 Charged.png 0 - 0 Charged.png
Gunpowder.png
Harpoon.png Shipwrecked
Blunderbuss.png Hamlet icon.png
1 0 0
Bee Mine.png ≥2 ≥0 ≥0
Spear Gun Battle.png Shipwrecked 2 as Wigfrid Portrait.png 0 as Wigfrid Portrait.png 0 as Wigfrid Portrait.png
Spear Gun Spear.png Spear Gun Poison.png Shipwrecked 2 0 0
Obsidian Spear.png Shipwrecked 2 - 4 0 - 0 0 - 0
Blow Dart.png 2 0 0
Electric Dart.png Don't Starve Together 3 (2 Wettargetdamage.png) 0 (0 Wettargetdamage.png) 0 (0 Wettargetdamage.png)
Dark Sword.png
Glass Cutter.png Don't Starve Together
3 0 0
Cutlass Supreme.png ShipwreckedHamlet icon.png 3 0 0
Tooth Trap.png 4 0 0
Pew-matic Horn.png Hamlet icon.png 6, 5 or 4 0, 0 or 0 0, 0 or 0
Thulecite Club.png 4 0 0
Ham Bat.png 4 - 7 0 - 0 0 - 0
Obsidian Axe.png Shipwrecked 4 - 8 - Charged.png 0 - 0 - Charged.png 0 - 0 - Charged.png
Tentacle Spike.png

Cork Bat.png Hamlet icon.png
Cursed Rounds.png Marbles.pngDon't Starve Together

4 0 0
Slurtle Slime.png 4 0 0
Halberd.png Hamlet icon.png 5 0 0
Morning Star.png Reign of Giants 5 (3 Wettargetdamage.png) 0 (0 Wettargetdamage.png) 0 (0 Wettargetdamage.png)
Bat Bat.png
Battle Spear.png Reign of Giants
5 0 0
Bramble Trap.png Hamlet icon.png Don't Starve Together 5 0 0
Spear.png

Poison Spear.png Peg Leg.pngShipwrecked
Moon Glass Axe.png Gold Rounds.png Don't Starve Together

6 0 0
Trident.png Shipwrecked 6 (2 Toy Boat.png) 0 (0 Toy Boat.png) 0 (0 Toy Boat.png)
PickSlashAxe.png 7 0 0
Machete.png Shipwrecked Hamlet icon.png 7 0 0
Boomerang.png Axe.png Pickaxe.png Brush.png

Tail o' Three Cats.png Malbatross Bill.png Bull Kelp Stalk.png Don't Starve Together
Gold Pan.png Hamlet icon.png

8 0 0
Stalking Stick.png Hamlet icon.png 10 0 0
Eyeshot.png Shipwrecked 10 0 0
Saddlehorn.png Hammer.png Pitchfork.png Shovel.png Walking Cane.png Willow's Lighter.png Torch.png

Telebrella.png Don't Starve
Shears.png Executive Hammer.pngHamlet icon.png
Cactus Spike.png Shipwrecked Whirly Fan.png Driftwood Oar.png Oar.png Slow-Down Rounds.png Pebbles.png Don't Starve Together

12 0 0
Lucy the Axe.png 15 0 0
Bug Net.png Fishing Rod.png

Magnifying Glass.png Hamlet icon.png

48 0 0

Cần 3 lần để đóng băng Krampus bằng Gậy Băng. Cần 1 Tiêu Ngủ để Krampus ngủ.

Gift Icon.png Downloadable Content

Trong DLC Reign of Giants, giết chết Glommer ngay lập tức sẽ triệu tập Krampii vì nó làm tăng độ man rợn 50 điểm, số điểm chính xác cần thiết để xuất hiện Krampus.

Trong DLC Shipwrecked, Krampus mặc một chiếc áo Hawaii. Bằng cách giết chết phong ấn Hải Lốc, người chơi cũng sẽ triệu hồi Krampus ngay lập tức. Ăn Súp Vi Cá Mập thêm 10 điểm man rợn, cũng có thể được sử dụng để triệu hồi Krampus. Giết chết Doydoy càng thêm điểm man rợn khi có ít Doydoys trên thế giới. Giết hai con Doydoys cuối cùng sẽ đảm bảo một con Krampus sinh sản mỗi con, tuy nhiên, điều này không được khuyến khích vì điều này khiến cho không thể sinh sản thêm Doydoys sau này. Điều này có thể được khắc phục bằng cách đưa hai Doydoys vào Miệng Núi Lửa, vì nó được coi là một thế giới riêng biệt hoặc bằng cách thu thập đủ nguyên liệu để chế tạo 2 Tổ Doydoy + có tối thiểu 2 Trứng Doydoy: vì vậy, mặc dù Giết hai con Doydoys cuối cùng còn sống, người chơi có thể tái sinh hòn đảo khi đặt trứng vào tổ trống.

Vì Krampus không thể sinh sản trên Biển, nó sẽ không xuất hiện ngay lập tức nếu người chơi ở trên biển trong khi vượt quá ngưỡng man rợn. Sự chậm trễ này cũng được áp dụng nếu người chơi giết chết một sinh vật vô tội trên đất liền bằng vũ khí tầm xa từ Thuyền, tức là Pháo Thuyền. Krampus sau đó sẽ sinh sản một khi người chơi giết sinh vật tiếp theo khi ở trên đất liền. Bước vào Núi lửa ở đỉnh của ngưỡng man rợn cũng sẽ khiến nó xuất hiện ngay lập tức.

Trong DLC Hamlet, Krampus có khả năng vào các cửa hàng lợn và nhà của người chơi. Vệ Binh cũng không tấn công Krampus, vì vậy người chơi sẽ không nhận được sự giúp đỡ nào từ họ.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, điểm man rợn được tính riêng cho từng người chơi. Trong khi Krampus xuất hiện trong vùng lân cận của người chơi man rợn, bất kỳ ai ở gần họ cũng sẽ nghe thấy những tiếng rít cảnh báo. Trong A New Reign, 2 Krampi cho mỗi người chơi tham gia vào trận chiến sẽ được triệu tập bởi Klaus, khi máu của nó giảm xuống 50%.

Prototype.png Lời Khuyên

 • Triệu hồi Krampus vào ban đêm sẽ triệu tập Krampii đang ngủ, bao gồm cả trong Trăng Tròn, cho phép chúng dễ dàng bị giết. Điều này có thể được kết hợp với việc chọn Hoa Glommer, chỉ sinh sản trong Trăng Tròn. Giết chết Glommer, đi theo bông hoa của nó, đảm bảo sinh sản Krampus.
 • Bẫy Răng không hiệu quả lắm với Krampus vì có khả năng nó sẽ đánh cắp cái bẫy thay vì kích hoạt nó.
 • Có thể tạo ra nhiều dạng "bẫy Krampus" khác nhau bằng cách sử dụng hành vi ăn cắp vật phẩm của chúng:
  • Đặt một Rương với các vật phẩm giả được bao quanh bởi Bom Ong.
  • Đặt một cái rương đầy Ong Sát Thủ.
  • Đặt một Rương và tấn công anh ta trong khi anh ta đang bận ăn cắp các vật phẩm giả.
 • Một cuộc tấn công bằng lưỡi của Ếch sẽ khiến Krampus đánh rơi đồ bị đánh cắp (nếu chúng không giết chết nó hoàn toàn).
 • Krampus Sack không cháy, nhưng tất cả những vật khác sẽ biến thành tro nếu Krampus chết vì hỏa lực.
 • Trong DLC Shipwrecked, Krampii có thể bị dụ dỗ đến chết bằng cách đặt Lựu Dừa trên mặt đất và châm ngòi nó. Krampii sẽ cố gắng đánh cắp Lựu Dừa, thứ có thể phát nổ gần họ hoặc trong kho của họ sau khi họ đánh cắp nó, ngay lập tức giết chết họ.

Placeholder.png Bên lề

 • Krampus đã được thêm vào cập nhật Naughty and Nice.
 • Older version of Krampus.
  Sau bản cập nhật Six Feet Under, Krampus được vẽ lại với đôi mắt màu trắng vào cái "miệng" màu tím.
 • According to the code in kramped.lua, the plural of Krampus is "Krampii". This name is used when calculating how many should spawn at the same time.
 • Krampus là một sinh vật giống như con thú từ văn hóa dân gian của các nước Alpine, suy nghĩ để trừng phạt trẻ em xấu trong mùa Yule. Krampus được cho là chụp trẻ em đặc biệt nghịch ngợm trong túi của mình và mang chúng tới hang ổ của mình. Ngược Krampus 'đến Saint Nicholas được củng cố bởi Charcoal ông mang; truyền thống, trẻ em nghịch ngợm bị trừng phạt với than trong vớ của họ.
  • Krampus cũng có thể có một số tài liệu tham khảo cho các dê Scandinavian Yule, một truyền thống ngoại giáo cũ có nguồn gốc từ thần thoại Bắc Âu. Lưu ý rằng Krampus 'sừng giống như những người thân của một con dê rơm trang trí và trong truyền thống của Phần Lan, nam thanh niên sử dụng để mặc con dê làm bằng rơm (chú ý Krampus' con số) vào mùa Yule, trong lúc đi nhà này sang nhà đòi ăn và rượu. The Finnish version of Santa Claus vẫn có tên của những con dê Yule.
  • Krampus cũng xuất hiện tương tự như báo cáo của Jersey Devil, một con ngựa có cánh màu đỏ có sừng. Tuy nhiên, Krampus không có cánh và có một cái đuôi dày hơn nhiều so với một con ngựa, giống như một con kangaroo hoặc thằn lằn. Nó cũng tương tự như một chiến đấu của kangaroo "kickboxing", đứng trên đuôi của nó và đá với cả hai chân.
 • In the older versions of Shipwrecked DLC before the Home Sea Home update, Krampus appeared to have four arms, two carrying his sack and two sticking out from his sides.
 • The Krampus Profile Icon in Don't Starve Together includes the flavor text "The Krampus is compelled to visit all naughty denizens of The Constant."
 • Krampus plays a key role in the animated short Possessions that introduced the DLC character Wortox in Don't Starve Together.
 • In the animated short Possessions Krampus has yellow eyes with black pupils, unlike his in-game model that has white eyes with no pupils.

Mosquito.png Lỗi

 • Trong trò chơi cơ bản và DLC Reign of Giants, có một lỗi trong mã ngăn chặn quy mô 100 ngày không xảy ra, vì vậy số lượng Krampii sinh ra sẽ không vượt quá 3. Lỗi này được sửa trong DLC Shipwrecked, sinh ra chính xác tới 4 Krampii sau ngày 100. Việc khắc phục sẽ có hiệu lực trong mọi thế giới tương thích Shipwrecked hoặc Shipwrecked.
 • Tấn công Krampus lúc nó đang nhảy vào túi sẽ khiến nó tái xuất hiện và trở nên bất khả chiến bại. Nó không di chuyển và không giết được, tuy nhiên vẫn bị đông cứng và làm cho ngủ như thường.
 • Đôi khi, hai Krampii có thể sinh sản cùng một lúc. Điều này chỉ xảy ra trước ngày 5.

Blueprint.png Gallery