Kéo Tỉa Cây

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Shears)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
Shearly delightful.

Wilson

Kéo Tỉa Cây (Shears) là một công cụ độc quyền trong Hamlet DLC. Chúng có thể chế tạo trong Thẻ Công Cụ với 2 Cành Cây và 2 Quặng Sắt. Chúng có thể dùng để cắt một vài đối tượng cụ thể bao gồm:

Lợi ích chính của Kéo Tỉa Cỏ là tăng năng suất và giảm thời gian thu hoạch khi sử dụng so với RựaDao Cạo tuy nhiên vật liệu yêu cầu khó kiếm và số lần dùng thì lại ít hơn.

Kéo Tỉa Cỏ hiệu quả hơn so với các đối chiếu của nó:

Cỏ Ngọn Cao - Kéo cắt 1 lần và cho hai cỏ, một con dao rựa chặt 3 lần và cho 1 cỏ.

Rào Cây - Kéo cắt cho 2 lá xén, một dao cạo cho 1 lá nhưng có độ bền vô hạn.

Dây Leo - Kéo cắt 3 lần cho dây leo bên ngoài lối vào Tàn Tích và 2 lần cho dây leo bên trong, một con dao rựa phải chặt 12 lần cho dây leo bên ngoài và 4 lần cho dây leo nối các bên trong.

Các vật liệu cho kéo cắt có thể tái tạo, tuy nhiên quặng sắt tồn nhiều thời gian để kiếm số lượng lớn.