Ngọc Lục

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Green Gem)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Nó màu lục và lóng lánh.

–Wilson

Ngọc Lục (Green Gem) được dùng để tạo nên nhiều Đồ Ma Thuật. Như Bùa Kết Cấu giúp tăng Tinh Thần cũng như làm giảm một nữa tài nguyên cần dùng để chế tạo đồ, và tạo Gậy Giải Cấu Trúc được sử dụng để phá hủy các cấu trúc hoặc món đồ và nhận lại mọi tài nguyễn đã được dùng để tạo nên trước đó (trừ các viên Đá Quý ra).

Thu thập

Ngọc Lục có thể thu thập từ việc khai thác Tượng Cổ, tiêu điệt Máy Đồng Hồ Hỏng, phá hủy Thánh Tích, mở Rương Văn Hoa và đập Đài Giả Khoa Cổ Đại trong Tàn Tích.

Reign of Giants icon.png Reign of Giants

Trong bản mở rộng Reign of Giants còn 1 cách nữa để thu thập là gỡ Cây Cỏ Lăn với tỉ lệ 0.02%.

Shipwrecked icon.png Shipwrecked

Trong Shipwrecked DLC, Ngọc Cam có thể tìm thấy trong Kho Báu Hải Tặc ở Điểm Đánh Dấu X.

Hamlet icon.pngHamlet

Trong Hamlet DLC, Ngọc Lục có thể tìm thấy thông qua việc đập Vại Cũ.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, có thêm nhiều cách để có được Ngọc Lục*Chuồn Chuồn rơi ra từ 1 - 2 Ngọc Lục Khi chết.

Ngọc Lục có thể gắn vào Ngọc Đá Mặt Trăng để tạo nên Thấu Kính Mặt Trăng Lục. Chúng có thể dùng để sạc Máy Phát Điện Đá Quý của Winona.

Wilson cũng có thể chế tạo Ngọc Lam thông qua "Chuyển đổi ngọc III".

Icon Tools.png Sử dụng

Thulecite.png
Thulecite.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Green Gem.png
Broken Pseudoscience Station.png
Construction Amulet.png
Nightmare Fuel.png

×4

Living Log.png
Living Log.png
Green Gem.png
Green Gem.png
Broken Pseudoscience Station.png
Deconstruction Staff.png
Green Gem.png
Pig Banker.png
Tenpiece Oinc.png
Hamlet icon.png
Green Gem.png
Cratered Moonrock.png
Interface arrow right.png
Green Moonlens.png
Don't Starve Together icon.pngĐặt Ngọc Lục vào Ngọc Đá Mặt Trăng

Blueprint.png Thư viện ảnh

Icon Tools.png Sử dụng