Ngọc Đá Mặt Trăng

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

WX-78 Portrait.png
REQUIRES PLUGIN

WX-78

Ngọc Đá Mặt Trăng là vật phẩm độc quyền trong Don't Starve Together, được thêm vào ở bản cập nhật A New Reign. Nó có sẵn trong Thẻ Tinh Chế và yâ cầu Máy Luyện Kim để chế tạo.

Công dụng duy nhất của nó là gắn các Đá Quý vào, Biến nó thành một Thấu Kính Mặt Trăng.

Placeholder.png Trivia

Icon Tools.png Sử dụng

Blue Gem.png
Cratered Moonrock.png
Interface arrow right.png
Blue Moonlens.png
Red Gem.png
Cratered Moonrock.png
Interface arrow right.png
Red Moonlens.png
Purple Gem.png
Cratered Moonrock.png
Interface arrow right.png
Purple Moonlens.png
Green Gem.png
Cratered Moonrock.png
Interface arrow right.png
Green Moonlens.png
Yellow Gem.png
Cratered Moonrock.png
Interface arrow right.png
Yellow Moonlens.png
Orange Gem.png
Cratered Moonrock.png
Interface arrow right.png
Orange Moonlens.png