Bộ Lọc Đổi Chai

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Biểu tượng bộ lọc

Đổi Chai (Bottle Exchange) là một Bộ Lọc trong menu chế tạo của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó chỉ kích hoạt khi đứng cạnh Cua Ẩn Sĩ.


Vật dụng và kiến trúc khả chế

Placeholder.png Bên lề

Blueprint.png Thư viện ảnh