Tời Trục Vớt

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wortox Portrait.png
Hoohoo! The mortals invented a snatching machine!

Wortox

Tời Trục Vớt (Pinchin Winch) là một kiến trúc khả chế độc quyền dành cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Bản Thảo Tời Trục Vớt có thể mua trong Thẻ Đổi Chai với giá 1 Chai Rỗng. Nó yêu cầu 2 Ván Ép, 1 Đá Mài và 2 Dây Thừng để chế tạo.

Nó có thể đặt trên Thuyền Ván và dùng để vớt Bùn Biển, Hạt Cây Sần SùiTài Sản Bị Đắm.

Nó cũng được dùng để trồng lại Hạt Cây Sần Sùi ra chỗ khác sau khi đã lấy lên khỏi mặt nước.Bên lề