Xuồng Bát Gỗ

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Walani Portrait.png
I've definitely seen better boats.

Walani

Xuồng Bát Gỗ là một Vật Dụng Thuyền khả chế độc quyền cho Hamlet DLC. Nó được thấy trong Thẻ Hàng Hải. Yêu cầu 4 Gỗ Bần và 1 Dây Thừng để chế tạo, một Máy Khoa Học để nguyên mẫu.

Giống như Ván Lướt, Xuồng Bát Gỗ có thể được thu lại bơi người chơi và lưu trữ trong hành trang của họ.