Cờ Hải Tặc Nguyệt Cảng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Moon Quay Pirate Banner)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wilson Portrait.png
Ahoy!

Wilson

Cờ Hải Tặc Nguyệt Cảng (Moon Quay Pirate Banners) là một loại Kiến Trúc dành riêng cho Don't Starve Together được giới thiệu trong bản cập nhật Lời Nguyền Nguyệt Cảng. Chúng có thể được tìm thấy trên Nguyệt Cảng cũng như trên Bè Hải Tặc.

Cờ Hải Tặc Nguyệt Cảng có thể được chế tác trong bộ lọc trang trí bằng cách sử dụng Cờ Hải Tặc và hai Gỗ sau khi Bản Thảo của nó được lấy. Bản Thảo có 50% cơ hội xuất hiện trong Kho Cướp Biển.