Đèn Chong Đêm

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Wortox Portrait.png
Goodness gracious, what excellent decorations!

Wortox

Đèn Chong Đêm (Night Light) (không nên nhầm với Đèn Maxwell) là Kiến Trúc Ma Thuật được giới thiệu trong Don't Starve. Nó yêu cầu 8 Vàng Thỏi, 2 Nhiên Liệu Ác Mộng, 1 Ngọc Đỏ để chế tạo và Mũ Ma Thuật để nguyên mẫu.

Đèn Chong Đêm cung cấp ánh sáng tương tự Lửa Trại, tuy nhiên chỉ nạp được bằng Nhiên Liệu Ác Mộng. Một Nhiên Liệu Ác Mộng sẽ đốt cháy trong 175 giây. Quầng sáng đạt đỉnh khi được nạp 3 Nhiên Liệu Ác Mộng. Nó không tạo ra nhiệt, vì vậy không ngăn được Cóng Lạnh. Một khi đã đặt xuống, Đèn Chong Đêm không thể di chuyển đi được nữa (chỉ có thể bị phá hủy/giải cấu trúc).

Đứng cạnh một Đèn Chong Đêm đang cháy sẽ làm giảm 3 Tinh Thần mỗi phút (ngoại trừ nhân vật Willow lại tăng 7 Tinh Thần mỗi phút). Đứng gần lúc chiều hoặc tối làm giảm tới 8 mỗi phút. Có thể giải quyết vấn đề này bằng cách đứng cách xa nó.

Đèn Chong Đêm là nguồn sáng hiệu quả trong Hang ĐộngTàn Tích, ở đó có thừa Nhiên Liệu Ác Mộng, nhưng trên mặt đất thì vô dụng vì Nhiên liệu của nó không nhiều và dễ kiếm như những nguồn sáng bằng lửa.

Gift Icon.png Bản mở rộng

Trong tất cả các DLC kể cả Don't Starve Together, khi Đèn bắt đầu bén lửa, nó không cháy thành ngọn, tuy nhiên quầng sáng vẫn đủ lớn như thể nó đã được nạp nhiên liệu. Đèn Chong Đêm vẫn có thể bị dập tắt bởi Máy Ném Tuyết, Quạt Cao CấpNước Đá và nó cũng không cung cấp nhiệt độ dẫn tới Quá Nhiệt trong Mùa Hè hoặc Mùa Khô.

Placeholder.png Bên lề

  • Được thêm từ bản cập nhật Insanity!.
  • Quầng nhợt nhạt của Đèn Chong Đem vẫn có thể bị Bàn Tay Đen lấy đi.
  • Viên ngọc đính trên Đèn có năm cạnh, mặc dù ngọc đỏ chỉ có bốn.
  • Đèn Chong Đêm có chung hình dạng với Đèn Maxwell ở phiên bản cũ của game Don't Starve.

Gold Nugget.png Thư viện ảnh

Gramophone.png Âm Thanh

Tiếng lách tách đều đều của Đèn Chong Đêm.