Chòi Lá Dừa

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Palm Leaf Hut)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Warly Portrait.png
The great indoors!

Warly

Chòi Lá Dừa là một Kiến Trúc chế tạo giới thiệu trong DLC Shipwrecked. Nó tìm thấy trong Thẻ Sinh Tồn và cần 4 Lá Dừa, 4 Tre và 3 Dây Thừng để chế tạo, và một Máy Luyện Kim để nguyên mẫu. Miễn là người chơi đứng dưới, Chòi Lá Dừa có thể bảo vệ hoàn toàn khỏi Mưa và một chút bảo vệ chống Quá Nhiệt. Nó không có độ bền và sẽ không mất theo thời gian, tuy nhiên, Chòi Lá Dừa vẫn có thể bị phá hủy bởi lửa Lửa hoặc bằng các phương tiện phá hủy kiến trúc khác. Mặc dù bề ngoài mỏng manh, Chòi Lá Dừa hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Gió Lớn.

Lưu ý là khu vực bảo vệ của Chòi Lá Dừa thì rộng hơn kích thước nhìn thấy của mái một chút, và nhân vật vẫn sẽ được bảo vệ dù họ như thể chỉ đứng một phần ở dưới nó.

Blueprint.png Thư viện Ảnh