Trượng Dịch Chuyển

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Telelocator Staff)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

WX-78 Portrait.png
I WILL CALL IT THE MINION_MOVER_3000.

WX-78

Trượng Dịch Chuyển (Telelocator Staff) là vật dụng ma thuật giúp dịch chuyển người chơi hoặc sinh vật tới vị trí bất kỳ trên bản đồ hoặc tới Tâm Dịch Chuyển đã gắn với Ngọc Tím. Cần 2 Gỗ Sống, 4 Nhiên Liệu Ác Mộng, 2 Ngọc Tím và cần Tay Máy Bóng Tối để tạo mẫu.

Icon Tools.png Sử dụng

Trượng Dịch Chuyển dùng để dịch chuyển mob (gồm cả boss) tới vị trí ngẫu nhiên trên bản đồ. Sét sẽ đánh vào chỗ sinh vật sắp dịch chuyển và trời bắt đầu mưa. Cũng dịch chuyển người chơi tới vị trí ngẫu nhiên trên bản đồ khi click chuột phải; cũng gây ra hiệu ứng sét và mưa. Có 5 lần sử dụng, mỗi lần làm giảm 50 Tinh Thần. Dùng trong Hang Động không dịch chuyển được, kể cả khi Tâm Dịch Chuyển đặt ở dưới lòng đất. Hơn nữa, khi Động Đất những đồ như Đá hay Ngọc rơi xuống theo từng đợt, làm bị thương người chơi hoặc sinh vật nếu không rời khỏi vị trí.

Telelocator Focus.png Tâm Dịch Chuyển

Nếu người chơi xây một Tâm Dịch Chuyển trong thế giới và lắp vào ba Ngọc Tím, Trượng Dịch Chuyển sẽ di chuyển mục tiêu của nó đến tại điểm mà tâm được đặt thay vì một vị trí ngẫu nhiên. Việc này tiêu tốn những viên ngọc.

Người chơi có thể dùng Tâm Dịch Chuyển để dịch chuyển đến căn cứ sau một chuyến đi dài hoặc di chuyển nhanh chóng từ nửa đầu thế giới đến nửa kia. Tâm cũng có thể dùng để nhốt bất cứ mob nào, bằng cách dịch chuyển chúng vào một đồn điền bằng Tường.

Lưu ý rằng bởi nó hiện chưa thể dịch chuyển trong đến hay ở trong một Hang Động, xây một cái này trong Hang Động chỉ lãng phí tài nguyên.

Gift Icon.png DLC

Trong bản mở rộng Reign of Giants, khi dùng Gậy lên sinh vật, sét có thể đáng trúng người chơi. WX-78 sẽ luôn bị dính, thậm chí khi đứng cạnh một Cột Thu Lôi (khiến cả người chơi và cột đều bị đánh).

Trong Shipwrecked DLC, những sinh vật trên biển không thể bị dịch chuyển.

Trong Hamlet DLC, Pugalisk không thể bị dịch chuyển.

Spear.png Chiến lược

Trượng Dịch Chuyển có dùng làm một cách trốn nhanh dự phòng, để dịch chuyển kẻ thù ra xa khỏi người chơi (gồm cả boss như Deerclops), để tạo Mưa theo ý muốn (đặc biệt hữu ích trong Mùa Hè), hay để kích hoạt khả năng HỆ THỐNG QUÁ TẢI của nếu muốn. Khi tự viễn dịch, điều này có thể khiến người chơi bị lạc, bởi điểm đến là ngẫu nhiên trừ khi xây một Tâm Dịch Chuyển và đã nạp, vậy nên dùng Gậy cách này khá rủi ro. Nếu người chơi dịch chuyển khu vực nhiều đồ dễ cháy, ảnh hưởng của sét có thể gây ra một lượng sát thương lớn.

WX-78 có thể kích hoạt HỆ THỐNG QUÁ TẢI của nó cả bằng cách dùng phép thuật lên chính nó hay dùng lên mob, bất kể có đặt một Tâm Dịch Chuyển hay không. Điều đáng lưu ý là tác dụng có lợi của nhiều lần sét đánh sẽ không cộng dồn, mà chỉ khiến làm mất Tinh Thần. Nếu dùng lên chính mình, tuy nhiên, người chơi có thể phủ bỏ ảnh hường của lần đánh thứ hai bằng cách mặt đồ cách điện như Ô Mắt (điều này phải thực hiện đủ nhanh). Trượng Dịch Chuyển có thể cho WX-78 lợi ích to lớn, điều đó luôn được khuyến khích, tuy nhiên, cần bào vệ khỏi mữa sẽ theo sau đó (trừ khi dùng trong Mùa Đông) và các phương tiện để hồi lại tinh thần bị mất.

Placeholder.png Bên lề

  • Từ "Telelocator" thể hiện cho một cái gì đó mà có thể đến một điểm ở khoảng xa.
  • Khi dùng Gậy, bất kỳ đi theo mà người chơi có vào lúc đó (gồm cả Chester) sẽ dịch chuyển ngoài màn hình gần nơi người chơi đến.
  • Trượng Dịch Chuyển từng là vật dụng trong Thẻ Ngọc Học.
  • Nếu sử dụng Gậy trong bản mở rộng Shipwrecked, nó sẽ xem Biển như là đất liền và sẽ dịch chuyển người chơi xuống nước. Giết họ ngay lập tức.

Blueprint.png Thư viện ảnh