Còi Chim

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Bird Whistle)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Woodlegs Portrait.png
Fer tha'callin' o'tha feather'd beasties.

Woodlegs

Còi Chim Vật Dụng khả chế độc quyền cho Hamlet DLC. Nó được thấy trong Thẻ Sinh Tồn, yêu cầu một Sừng Hà Mã, 3 Lông Nhím Mỏ Vịt và 1 Đá Lửa để chế tạo và Máy Khoa Học để nguyên mẫu.

Dùng Còi Chim sẽ khiến cho BFB xuất hiện trên bầu trời, cuối cùng hạ cánh. Điều này có thể giúp người chơi đến đảo thứ 4 sớm hơn và tùy ý. Nó cũng cho phép Đống Phân tái tạo dễ dàng vì BFB thải ra một số trong quá trình hạ xuống.

Dùng nó ở thế giới Reign of Giants hoặc Shipwrecked nó sẽ không hoạt động.

Mosquito.png Lỗi

  • Trước update 30 tháng 11 năm 2018, sử dụng vật dụng này có thể làm sập game.

Blueprint.png Thư viện ảnh