Sậy Đuôi Khỉ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Monkeytails)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wolfgang Portrait.png
Soft fuzzy plant.

Wolfgang

Sậy Đuôi Khỉ (Monkeytails) là loại cây có thể thu hoạch được dành riêng cho Don't Starve Together được giới thiệu trong bản cập nhật Lời Nguyền Nguyệt Cảng. Có thể tìm thấy chúng mọc tự nhiên trên đảo Nguyệt Cảng. Khi thu hoạch chúng sẽ nhận được 1 Lau Cắt. Cây có thể thu hoạch lại sau 3 ngày.

Không giống như Sậy, chúng có thể được đào lên bằng xẻng và trồng lại ở nơi khác. Khi trồng cần phải được bón phân để chúng có thể sinh trưởng trở lại. Có một phần nhỏ cơ hội nhận được Sậy Đuôi Khỉ mới ở dạng vật dụng từ Điểm Dị Thường.

Sậy Đuôi Khỉ có thể dùng làm Nhiên Liệu.

Blueprint.png Thư viện ảnh