Chòi Khỉ

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Chòi Khỉ (Monkey Hut) là một kiến trúc dành riêng cho Don't Starve Together được giới thiệu trong bản cập nhật Lời Nguyền Nguyệt Cảng. Chúng có thể được tìm thấy trên Nguyệt Cảng xung quanh Khỉ Chúa cũng như trên Bến Tàu.

Chòi Khỉ là nhà của Thần Dân Khỉ. Mỗi Chòi là nơi sinh sống của hai con khỉ. Sau khi chết, chúng sẽ xuất hiện trở lại từ Chòi của mình sau ba ngày trong trò chơi. Khỉ chỉ ra khỏi Chòi khi ban ngày hoàng hôn. Trong Mùa Đông, chúng ở trong Chòi cho đến cuối mùa. Khi sinh ra từ một Chòi Thần Dân Khỉ sẽ nhận được những vật phẩm sau: Gươm Hải Tặc và 30% cơ hội nhận được Khăn Ống Hải Tặc.

Placeholder.png Bên lề