Khỉ Chúa

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Khỉ Chúa (Queen of Moon Quay)NPC dành riêng cho Don't Starve Together được giới thiệu trong bản cập nhật Lời Nguyền Nguyệt Cảng. Cô sống trên Nguyệt Cảng, được bao quanh bởi Chòi Khỉ.

Khỉ Chúa sẽ ngủ vào ban đêm, nhưng không giống như Vua Lợn, cô ấy sẽ thức giấc khi người chơi đến gần cô ấy.

Trao đổi chuối

Giống như Vua Lợn, Khỉ Chúa có thể trao đổi vật phẩm, tuy nhiên cô ấy sẽ chỉ chấp nhận trao đổi Chuối. Chuối có thể được tìm thấy mọc từ các bụi cây xung quanh Nguyệt Cảng, tuy nhiên chúng phát triển rất chậm và có thể bị những con Thần Dân Khỉ lấy mất. Chúng sẽ được trao cho Khỉ Chúa.

Mục đích chính của Khỉ Chúa là loại bỏ Lắc Nguyền Rủa khỏi người chơi. Nếu người chơi có bất kỳ Lắc Nguyền Rủa nào trong hành trang của họ và một trái Chuối được đưa cho Khỉ Chúa, cô ấy sẽ loại bỏ 4 Lắc Nguyền Rủa khỏi hành trang của người chơi đó. Đây là cách duy nhất để loại bỏ Lắc Nguyền Rủa.

Mặc dù người chơi phải nhận được 10 Lắc Nguyền Rủa để biến thành Wonkey, người chơi sẽ không trở lại bình thường cho đến khi tất cả Lắc Nguyền Rủa được loại bỏ khỏi túi đồ của họ.

Nếu một Chuối được trao cho Khỉ Chúa trong khi người chơi không có bất kỳ Lắc Nguyền Rủa nào trên người, thay vào đó, cô ấy sẽ đưa ra 2 Bản Thảo, một cho Bộ Đại Bác và một cho Đạn Pháo. Nếu một trong hai công thức chế tạo này đã được học trước đó, cô ấy sẽ đưa ra 2 Bản Thảo cho Bộ Lắp Bến NổiBộ Cọc Bến Cảng. Nếu một trong hai công thức chế tạo đó đã được biết, cô ấy sẽ đưa ra Bản Thảo cuối cùng cho Đất Đảo Nguyệt Cảng. Bất kỳ Chuối nào được đưa ra quá thời điểm này sẽ không dẫn đến bất kỳ thứ gì được cho từ Khỉ Chúa.

Quyền Thông Quan

Mỗi khi giao dịch với Khỉ Chúa hoàn thành, đi đến 1 thành quả nào đó (Khỉ Chúa đưa ra 1 bản vẽ hoặc 1 Phục Sức), Khỉ Chúa sẽ kích hoạt Quyền Thông Quan trong khoảng thời gian là 4 phút . Quyền này không thể được gộp chung và sẽ được thiết lập lại như ban đầu sau 4 phút.

Khi Quyền Thông Quan còn hiệu lực , những Thần Dân Khỉ sẽ trở nên trung lập và không tấn công tất cả người chơi, trừ khi những con khỉ bị tấn công trước

Xà Khỉ

Monkey Bar (Xà Khỉ) là một cấu trúc hỗ trợ cho chiếc võng của Khỉ Chúa. Chúng có tác dụng trang trí và người chơi không thể tác động được. Cua Phát Sáng có thể bò lên xà.