Bộ Đại Bác

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png
Bài này viết về Đại Bác trong Don't Starve Together. Để biết về pháo trong Shipwrecked, hãy xem Pháo Thuyền.

Bộ Đại Bác (Cannon Kit) là một cấu trúc có thể chế tạo dành riêng cho Don't Starve Together được giới thiệu trong bản cập nhật Lời Nguyền Nguyệt Cảng. Công thức chế tạo của nó có thể nhận được từ Khỉ Chúa khi trao đổi Chuối nếu người chơi không có Lắc Nguyền Rủa nào trong người. Sau khi có được công thức, bạn có thể tìm thấy công thức trong Bộ lọc Thuyền buồm.

Đại Bác

Đại Bác có thể được nạp bằng Đạn Pháo và có thể bắn chúng vào mục tiêu phía trước nó. Sau khi được lắp đặt, Đại Bác không thể quay, nhưng bánh lái có thể được sử dụng để quay Đại Bác cùng với thuyền mà nó được gắn trên đó.

Đại bác có thể được đặt trên thuyền hoặc trên Bến Nổi. Trên Nguyệt Cảng, các khẩu đại bác có thể được tìm thấy trên các bến tàu nơi sinh sống của Thần Dân Khỉ, khỉ sử dụng chúng làm vũ khí và bắn vào bất kỳ thuyền của người chơi nào đến gần.

Palmcone Scale.png

4

Rope.png
Charcoal.png

×4

Interface arrow right.png
Cannon Kit.png