Pháo Thuyền

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Boat Cannon)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Woodlegs Portrait.png
Ready ta fire six pounders!

Woodlegs

Pháo Thuyền là một Vũ Khí xuất hiện trong DLC Shipwrecked. Nó cần 5 Gỗ, 4 Thuốc Nổ và 6 Dừa để chế tạo và Science Machine để nguyên mẫu. Pháo Thuyền chỉ có thể sử dụng khi gắn vào ô đèn của Thuyền. Nó gây 100 sát thương và tốn 6.66% Độ Bền với mỗi lượt bắn, cho phép bắn 15 lần trên mỗi pháo.

Trong thế giới Shipwrecked, Tiêu Thạch, một nguyên liệu làm Thuốc Nổ, là không tái tạo. Mặc dù vậy, Pháo Thuyền thì tái tạo, theo một cách khác. Pháo Thuyền có thể kiếm bằng cách đưa Tiệc Tôm Hùm cho Yaarctopus, sử dụng Máy Giật Xèng để kiếm Thuốc Nổ, hay từ việc đào Điểm Đánh Dấu X. Người chơi cũng có thể thông qua Vượt Biển Được để đến thế giới game thường và lấy Tiêu Thạch tái tạo từ Hang Động trong lúc Động Đất.

Icon Tools.png Sử dụng

Dubloons.png

×4

Boards.png

×4

Boat Cannon.png
Interface arrow right.png
The 'Sea Legs' Icon.png
Woodlegs Portrait.png