Khung Trống

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Empty Frame)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

WX-78 Portrait.png
IT'S SIMPLE. ELEGANT. I THINK I UNDERSTAND ART

WX-78, when examining an Empty Frame

Wendy Portrait.png
It will be worth more after the artist dies.

Wendy, when examining a Picture Frame

Khung Trống (Empty Frame) là một vật dụng khả chế độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng From Beyond. Nó có thể chế tạo trong Bộ Lọc Trang Trí với 2 Gỗ và 2 Cành Cây và yêu cầu Bàn Cưa để nguyên mẫu.

Nó có thể đặt trên Bàn Gỗ. Nó hoạt động tương tự như Bảng Mini, khi đặt một vật dụng ở cạnh, người chơi có thể vẽ lên đó bằng cách dùng một Bút Lông Vũ.

Placeholder.png Bên lề

Blueprint.png Thư viện ảnh