Súng Giáo

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Spear Gun)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wolfgang Portrait.png
Punch from a great distance!

Wolfgang

Súng Giáo là một Vũ Khí Tầm Xa chế tạo giới thiệu trong DLC Shipwrecked. Nó cần 3 Tre và 1 Sứa để chế tạo và yêu cầu một Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Để bắn, nó cần phải cài bằng một Giáo, Giáo Độc, Giáo Đá Vỏ Chai, hoặc Giáo Chiến bằng cách nhấp phải khi đang giữ một loại Giáo vào Súng Giáo trong hành trang người chơi. Giáo không thể tháo ra khỏi Súng Giáo khi đang trong hành trang, tuy nhiên vứt Súng Giáo ra sẽ tách riêng Giáo đã cài vào, cho phép lấy lại cả Súng Giáo và Giáo mà không bị mất độ bền.

Khi bắn, nó ném giáo đã cài vào mục tiêu, mà gây 3 lần sát thương bình thường của cây Giáo đó. Giáo sẽ rơi xuống đất cạnh Mob bị tấn công và phải nhặt lên để cài lại. Giáo sẽ mất 10 lần dùng khi bắn bằng Súng Giáo. Bản thân Súng Giáo cũng có 8 lần dùng. Tác dụng độc và lửa của Giáo Độc và Giáo Đá Vỏ Chai áp dụng khi chúng được ném bằng Súng Giáo.

Phiên bản Súng Bắn Giáo cũ.

Placeholder.png Bên lề

  • Phiên bản Súng Giáo gần đây được thêm trong cập nhật Release the Quacken! thay thế Súng Bắn Giáo mà từng hoạt động giống tiêu thổi Tiêu Thổi.
  • Có một Bộ Vá gồm một và một Súng Giáo trôi trong Biển Sâu.