Đèn Bàn

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Table Lamp)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wortox Portrait.png
This little lamp's light is quite a delight.

Wortox

Đèn Bàn (Table Lamp) là một vật dụng khả chế độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng From Beyond. Nó có thể chế tạo trong Bộ Lọc Trang Trí với 1 Cành Cây, 2 Đuôi Mèo, 2 Trái Đèn và yêu cầu Bàn Cưa để nguyên mẫu.

Nó có thể được đặt trên một Bàn Gỗ hoặc đặt trên mặt đất và hoạt động tương tự như một Đèn Lồng, những không thể cầm trên tay. Khi mở, Đèn Bàn sẽ hoạt động trong 8 phút ở 100% nhiên liệu. Nó có thể tắt mở bằng cách bấm chuột phải hoặc nhặt vào trong hành tranh. Đom Đóm sẽ nạp 39% nhiêu liệu (180 giây), Trái Đèn sẽ nạp 19% (90 giây) và Nhớt Sên Rùa sẽ nạp 9,5% (45 giây). Giống như Lò Lửa, khi nhiên liệu dần cạn, bán kính sáng sẽ nhỏ dần. Đèn Bàn không biến mất khi độ bền chạm mốc 0%, tuy nhiên sẽ cần nạp lại trước khi có thể sử dụng và thắp sáng lần nữa.


Placeholder.png Bên lề

Blueprint.png Thư viện ảnh