Mũ Làm Vườn

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Premier Gardeneer Hat)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Waxwell Portrait.png
I'm really supposed to put that contraption on my head?

Maxwell

Mũ Làm Vườn (Gardeneer Hat) là một Vật Phẩm độc quyền của Don't Starve Together và được giới thiệu trong bản cập nhật Reap What You Sow. Nó yêu cầu Máy Khoa Học để chế tạo lần đầu, cần 1 Xô Bón Phân, 3 Hạt Giống, và 1 Doodad Điện.

Người chơi đội Mũ Làm Vườn có thể nghiên cứu thực vật. Thông tin được thêm vào Sổ Tay Thực Vật(Plant Registry). Người chơi cũng sẽ có thể truy cập Sổ Tay Thực Vật trong trò chơi bằng cách nhấp chuột phải vào Mũ Làm Vườn.

Mũ Làm Vườn cho phép người chơi kiểm tra xem cây có căng thẳng hay không, nhưng nó không cho biết nguồn gốc của căng thẳng. Nó cung cấp 60 điểm bảo vệ khỏi Quá Nhiệt.

Mũ Thực Vật Học

Wilson Portrait.png
This will help me see all the science hiding in the dirt.

Wilson

Mũ Thực Vật Học (Premier Gardeneer Hat) là một Vật Phẩm độc quyền của Don't Starve Together và được giới thiệu trong bản cập nhật Reap What You Sow. Nó được chế tạo tại Đài Giả Khoa Cổ Đại với một Mũ Làm Vườn, bốn Mảnh Thulecite]] và một Ngọc Tím.

Mũ Thực Vật Học có cùng cách sử dụng với Mũ Làm Vườn, nhưng cũng cho phép người chơi xem số lượng Chất Dinh Dưỡng trong Đất Nông Nghiệp. Nó cũng cung cấp nguồn gốc của căng thẳng khi kiểm tra cây trồng.

Icon Tools.png Chế tạo

Gardeneer Hat.png
Thulecite.png

×4

Purple Gem.png
Broken Pseudoscience Station.png
Premier Gardeneer Hat.png