Giá Phơi

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Drying Rack)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Yum, meaty leather!

–Wolfgang

Giá Phơi dùng để phơi khô thịt thành Thịt Khô, giúp tăng giá trị thêm máu và tăng thời gian bảo quản. Tạo nên từ 3 Cành Cây, 2 Than và 3 Dây Thừng và cần Máy Khoa Học để tạo mẫu. Thịt, Thịt Quái, Thịt Nhỏ, Đùi Ếch, , Lươn, Thịt ĐùiCánh Dơi Tử Xà đều phơi khô được.

Thịt Khô

Chỉ có thịt sống mới phơi khô được. Thịt khô, Thịt khô viên hay Thịt quái khô đều được tạo ra từ giá phơi. Chúng có thời gian bảo quan tốt hơn so với thịt tươi hay thịt nấu, hơn nữa giúp tăng giá trị thêm máu. VÍ dụ một Thịt khô viên cung cấp 8 máu trong khi Thịt Nhỏ nấu chỉ dược 1 máu; thịt khô lớn cung cấp 20 máu trong khi thịt nấu chỉ được 3 máu. ăn thịt khô quái vẫn làm giảm máu và minh mẫn nhưng ít hơn.

Tất cả các loại thịt treo trên giá

Thịt khô tươi hoàn toàn thay vì việc nấu chín vẫn giữ mức hỏng của thịt tươi. Nghĩa là Morsel hỏng có thể phơi khô thành thịt khô tươi hoàn toàn. Thịt giữ trên giá không hỏng cho tới lúc được thu hoạch.

Thời gian phơi khô và loại thịt phơi khô như sau.

Thịt Sống Đã Khô Yêu cầu thời gian
Meat.png Jerky.png 2 ngày
(Dead Dogfish.png Dead Swordfish.png Raw Fish.pngShipwrecked icon.png) Jerky.png 1 ngày
Monster Meat.png Monster Jerky.png 2 ngày
Batilisk Wing.png Small Jerky.png 2 ngày
Morsel.png Frog Legs.png Fish.png Drumstick.png Eel.png (Fish Morsel.png Tropical Fish.pngShipwrecked icon.png) Small Jerky.png 1 ngày
(Dead Jellyfish.pngShipwrecked icon.png) Dried Jellyfish.png 1 ngày
(Seaweed.pngShipwrecked icon.png) Dried Seaweed.png 1 ngày
(Flytrap Stalk.pngHamlet icon.png) Stalking Stick.png 1 ngày
(Kelp Fronds.pngDST icon.png) Dried Kelp Fronds.png 0.25 ngày

Gift Icon.png Nội dung có thể tải xuống

Trong tất cả DLC, Thức ăn treo trên Giá Phơi sẽ hỏng theo thời gian. Mưa sẽ ngăn cản việc phơi khô thức ăn trên giá, khiến nó ít hữu dụng hơn trong Mùa Xuân của Reign of Giants, Mùa BãoMùa Lũ của Shipwrecked Mùa Ẩm Ướt trong Hamlet.

Trong Shipwrecked, Thịt Cá Nhỏ, Cá Nhám Chó Chết, Cá Kiếm Chết, Cá Nhiệt ĐớiCá Sống có thể treo lên Giá Phơi để lấy Thịt Khô. Ngoài ra, Rong Biển có thể phơi thành Rong Biển Khô trong khi Sứa ChếtSứa Cầu Vồng Chết có thể phơi thành Sứa Khô.

Trong Hamlet, Thân Hoa Săn Mồi có thể phơi thành Gậy Rình Rập. Đùi Ếch Phóng Độc có thể phơ thành Thịt Khô Nhỏ.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Tảo Bẹ có thể phơi trên Giá Phơi thành Tảo Bẹ Khô.

Drying Rack (Hermit) Map Icon.png Giá Phơi của Ẩn Sĩ

Wilson Portrait.png
Those look like they could use some meat.

Wilson

Giá Phơi của Ẩn Sĩ (The Hermit Drying Rack) là những đối tượng tự sản độc quyền dành cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhật She Sells Sea Shells. 6 trong số chúng có thể tìm thấy ở Đảo Ẩn Sĩ.

Giá Phơi của Ẩn Sĩ hoạt động như một Giá Phơi thông thường, ngoại trừ việc không thể phá hủy hoặc đốt cháy.


Chú ý

  • Giá phơi rất hữu ích để bảo quản thịt. Thịt khô và thịt khô viên mất 20 ngày mới hỏng hẳn, trong khi đối với thịt và Thịt Nhỏ là 6 ngày, và thịt nấu là 10 ngày. Để loại thịt khô nào vào Tủ lạnh cũng có thể bảo quản tới 40 ngày trước khi hỏng, giúp người chơi rảnh làm việc khác thay vì đi tìm thịt.
  • Nên dựng một cái giá phơi ngay những ngày đầu trước khi mùa đông đến. Chúng giúp trữ thức ăn trong mùa đông và có được nguồn thức ăn khẩn cấp phòng thân. Thêm nữa thịt khô cung cấp thêm các chỉ số hơn thịt tươi hoặc thịt đã nấu chín ( ví dụ tăng minh mẫn ).
  • Sấy Cá, Đùi Ếch hoặc Thịt Đùi đều tạo ra thịt khô viên, trong khi chúng có thể làm nguyên liệu để tạo món khi dùng Nồi nấu, như Cá Que (cần Cá) hoặc Bunwich Đùi Ếch (cần Đùi Ếch).
  • Mọi loại thịt ở trên đều phơi khô được vào mùa đông. Là cách hữu hiệu để tăng máu hoặc minh mẫn.

Blueprint.png Thư viện Ảnh