Hộp Đánh Bắt

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Waxwell Portrait.png
Can I really even call it a "box"?

Maxwell

Hộp Đánh Bắt (Tackle Box) là 1 vật phẩm độc quyền dành cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó nhận được bằng cách đổi 3 Chai Rỗng cho Cua Ẩn Sĩ ở mức tình bạn 3.

Hộp Đánh Bắt có thể chứa 6 loại PhaoMồi. Cần đặt nó lên mặt đất để mở.

Hộp Đánh Bắt Đặc Biệt

Waxwell Portrait.png
Not the most refined design, but it's functional.

Maxwell

Hộp Đánh Bắt Đặc Biệt (Spectackler Box) 1 vật phẩm độc quyền dành cho Don't Starve Together,được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó nhận được bằng cách đổi 8 Chai Rỗng cho Cua Ẩn Sĩ ở mức tình bạn 9.

Hộp Đánh Bắt có thể chứa 15 loại PhaoMồi (bao gồm Cành Con, Dâu Rừng, Hạt Giống, Thối, Nĩa Cong, Nút Cao Su Cứng). Cần đặt nó lên mặt đất để mở.


Placeholder.png Bên lề

  • Hộp Đánh Bắt và Hộp Đánh Bắt Đặc Biệt được giới thiệu trong bản cập nhật She Sells Sea Shells.

Blueprint.pngThư viện ảnh