Thí Nghiệm Ám Ảnh

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Phobic Experiment)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

WX-78 Portrait.png
A FIX FOR BRAVERY PERFORMANCE ISSUES

WX-78

Thí Nghiệm Ám Ảnh (Phobic Experiment) là một tính năng dành riêng cho Sự Kiện Đêm Thiêng Liêng trong Don't Starve Together. Nó có thể pha chế khi ở gần một Phòng Thí Nghiệm Bác Học Điên, yêu cầu 1 Đùi Ếch, 1 Vàng Thỏi để chế tạo và sẽ làm người chơi mất 10 SanityMeter.png. Thí nghiệm có 66% cho ra 1 Thuốc Pha Chế Giảm Ám Ảnh (Brew of Phobic Abatement) và 33% cho ra 1 Thuốc Pha Chế Xóa Ám Ảnh (Brew of Phobic Abrogation).

Tiêu thụ thuốc bảo vệ người chơi khỏi mất Tinh Thần gây ra bởi những con Dơi sinh ra khi chặt Cây hoặc mở Rương trong một khoảng thời gian giới hạn. Hiệu ứng của thuốc nhỏ kéo dài 4 phút, trong khi hiệu ứng của thuốc lớn kéo dài 6 phút. Cả hai loại thuốc cũng có thể được sử dụng làm nhiên liệu nhóm lửa.

Placeholder.png Bên lề

  • Phòng Thì Nghiệm Bác Học Điên và tất cả những loại thí nghiệm pha chế ngoại trừ Thí Nghiệm Mặt Trăng được giới thiệu trong sự kiện Đêm Thiêng Liêng năm 2018.

Blueprint.png Thư viện ảnh