Túi Lá

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Thatch Pack)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Woodlegs Portrait.png
Thatch th'ticket!

Woodlegs

Túi Lá là một loại ba lô giới thiệu trong DLC Shipwrecked. Nó cần 4 Lá Dừa để chế tạo. Túi Lá dùng để mở thêm hành trang cho người chơi. Nó chỉ có 4 ô chứa, nhưng nó không cần nguyên mẫu và có thể chế tạo bất cứ lúc nào ngay từ lúc bắt đầu game.

Túi Lá có thể dễ dàng bắt lửa.