Phân

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Manure)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Willow Portrait.png
Ew. Nasty. But useful.

Willow

Phân bón là một nguồn tài nguyên được sử dụng để bón cho cây trồng và tạo ra các trang trại. Nó có thể gộp lên đến tối đa là 20 trong 1 ô chứa đồ hoặc trên mặt đất và không hỏng theo thời gian. Phân bón là một nguồn tài nguyên tái tạo sinh ra bởi một số sinh vật trên thế giới, trong đó có Lợn, Voi Túi, Bò LaiKhỉ Hang. Chúng tạo ra từ động vật theo định kỳ, ngoại trừ Lợn thì cần phải được cho ăn Rau Quả hoặc Trái Cây còn Khỉ Hang thì ném phân vào người chơi.

Phân Dơi sinh ra định kỳ từ dơi và đôi lúc khi giết dơi. Phân dơi được tìm thấy gần Hố do dơi bay quanh đấy suốt đêm. Cũng có thể tìm thấy ở Măng Đá. Nó giống như phân tạo ra từ sinh vật trên mặt đất như bò lai, ngoại trừ có màu trắng xám.

Phân bón có thể được sử dụng để bón cho các loại rau trồng được và giúp nó phát triển nhanh hơn, ngoại trừ vào mùa đông. Phân cũng là cần thiết để bón cho Cỏ hoặc Bụi Dâu sau khi họ đã được đào lên với một cái xẻng và trồng lại. Được dùng để bón phân cho ruộng hoặc cây khác ( như bụi dâu non ), tương tự như phân nhưng giá trị gấp 1.5 lần. Dĩ nhiên, phân dơi không được dùng để tạo nên ruộng mới. Phân dơi cũng dùng làm nhiên liệu, khi cháy tạo ra một làn khói đẹp mắt.

Phân cũng có thể được sử dụng làm nhiên liệu trong Lửa Trại hay Lò Lửa. Nó sẽ đốt cháy trong 90 giây và phát ra một đám mây khí khi bị đốt cháy, mà chỉ là cho hiệu ứng hài hước.

Phân hoạt động theo cách tương tự như phân chim; Phân chim là một loại phân bón tốt hơn so với phân chuồng, phân chim nhưng không thể được sử dụng để chế tạo bất kỳ của các trang trại.

Thu thập

Nguồn Phương pháp tạo
Beefalo.png Koalefant.png Winter Koalefant.png Ewecus.png Water Beefalo.png(Shipwrecked icon.png) Wilbur Portrait.png(Shipwrecked icon.png) Định kỳ
Pig.png Werepig.png Khi cho ăn
Splumonkey.png Shadow Splumonkey.png Prime Ape.png (Shipwrecked icon.png) Ném
Pig Torch.png (x1) Monkey Totem.png Prime Ape Hut Build.png(Shipwrecked icon.png) (x2) Đập bằng Hammer.png
Slotmachine.png(Shipwrecked icon.png) (x5) Khi quay ra 3 hình Cà rốt

Manure.png Phương pháp tập hợp

Phân có thể dễ dàng thu thập ở xung quanh một đàn Bò Lai, thường là tập trung ở quần xã Thảo Nguyên. Mỗi Bò Lai (kẻ cả lớn hay nhỏ) sẽ ngâu nhiên rơi ra Phân ở quanh bản đồ. Điều này có thể được hỗ trợ bằng cách xây dựng một đồn điền, nhưng Bò Lai có thể thoát khỏi đồn điền khi trong mùa giao phối.

Phân bón cũng có thể thu thập từ Lợn, khi cho chúng ăn một Cánh Hoa, Rau Quả hoặc Trái Cây (ngoại trừ thịt sẽ thu phục chúng), chúng sẽ thải ra Phân. Lợn chỉ chấp nhận một loại thức ăn chay trong vòng 15 giây. Sau thời gian đó có thể cho nó ăn lại. Tuy nhiên nếu biến nó thành Lợn Sói, nó sẽ ăn liên tục một lượng lớn thức ăn và thải ra 1 phân với mỗi đơn vị, tuy là khó khăn nhưng lại hiệu quả hơn rất nhiều.

Voi Túi cũng sẽ làm rơi Phân tương tự như Bò Lai, tuy nhiên chúng khó để tập hợp số lượng lớn, có thể xây một chuồng voi để tập hợp chúng lại.

Khỉ Hang không làm rơi phân mà sẽ ném chúng vào kẻ tấn công, thay vì gây sát thương thì sẽ làm giảm Tinh Thần. Chúng có thể nhặt lại sau đó, khi bị phá, Đuốc LợnKén Khỉ Hang cũng sẽ rơi ra Phân.

Gift Icon.png DLC

Trong Reign of Giants DLC, Phân Bón có thể được sử dụng để dập tắt đám cháy; Ngoài Lửa Trại, Lò Lửa, Lửa Thu Nhiệt, Lò Thu Nhiệt cũng có thể dùng phân để tiếp nhiên liệu

Trong Shipwrecked DLC, Khỉ Tiền Sử sẽ ném phân về phía người chơi khi người chơi tấn công chúng, có thể nhặt. Tấn công một sẽ khiến tất cả các khỉ ở gần trở nên thù địch. Khỉ tiền sử cũng rơi phân sau khi chết. Phân ném trúng người chơi chỉ giảm tinh thần chứ không ảnh hướng tới máu của người chơi. Chòi Khỉ Tiền Sử khi bị phá cũng rơi phân.

Tương tự như Bò Lai, Bò Lai Nước cũng sẽ thải phân theo thời gian. Chúng có thể tìm thầy ở quần xã Rừng Ngập Mặn.

Wilbur có thể trang bị Phân giống như một vũ khí ném và kẻ địch. Một khi đã ném, chúng sẽ bị phá hủy và không thể nhặt lại. Ngoài ra Wilbu cũng sẽ thải phân mỗi vài ngày.

Trong Hamlet DLC, Phân sẽ rơi ra từ các Lợn Thương Gia trong Thành Phố Lợn. Người chơi sẽ nhận được Oinc với mỗi phân họ nhặt lên ở cạnh Lợn đã thải ra nó, tuy nhiên nếu để Lợn thải ra nó về nhà thì vào hôm sau bạn sẽ không nhận được tiền khi nhặt đống phân đó nữa.

Don't Starve Together Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Wilson có thể chế tạo Phân thông qua Chuyển Đổi Mềm III.

Icon Tools.png Sử dụng

Cut Grass.png

×8

Manure.png

×4

Log.png

×4

Science Machine.png
Basic Farm.png
Cut Grass.png

×10

Manure.png

×6

Rocks.png

×4

Alchemy Engine.png
Improved Farm.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Seeds.png
Manure.png
Interface arrow right.png
Applied Horticulture.png
Wickerbottom portrait.png
Manure.png

×5

Seeds.png

×5

Papyrus.png
Papyrus.png
Science Machine.png
Horticulture, Abridged.png
DST icon.pngWickerbottom Portrait.png
Manure.png
Manure.png
Manure.png
Bone Shards.png
Bone Shards.png
Log.png

×4

Alchemy Engine.png
Bucket-o-poop.png
Reign of Giants icon.png
Twigs.png

×10

Manure.png

×4

Banana.png
Banana.png
Banana.png
Alchemy Engine.png
Prime Ape Hut.png
Shipwrecked icon.png
Doydoy Feather.png
Doydoy Feather.png
Twigs.png

×8

Manure.png

×4

Alchemy Engine.png
Doydoy Nest.png
Shipwrecked icon.png
Manure.png
Cork.png
Science Machine.png
Claw Palm Sapling.png
Hamlet icon.png
Manure.png

×5

Rot.png
Rot.png
Nitre.png
Interface arrow right.png
Compost Wrap.png
Hamlet icon.pngWormwood Portrait.png
Manure.png

×5

Rot.png

×8

Living Log.png
Living Log.png
Science Machine.png
Mushroom Planter.png
Don't Starve Together icon.png
Manure.png
Science Machine.png
Poop Pellets.png

×10

Don't Starve Together icon.pngWalter Portrait.png
Manure.png
Cut Grass.png
Terra Firma Tamper.png
Savanna Turf.png

×4

Don't Starve Together icon.png
Manure.png
Manure.png
Boards.png
Interface arrow right.png
Festive Tree Planter.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Lễ Hội Mùa Đông

Blueprint.png Thư viện ảnh

Placeholder.png Bên lề

  • Trong thực tế phân chim cũng là một loại phân bón tốt, mặc dù vậy phân dơi là loại phân kém nhất trong số các loại phân chim.