Khiên Chiến

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Battle Rönd)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wigfrid Portrait.png
I shall defend my allies with spear and shield!

Wigfrid

Can be used to block attacks.

It can only be equipped by Wigfrids who have the "Battle Rönd" skill.

-Scrapbook Description

Khiên Chiến (Battle Rönd) là một Vũ Khí có thể chế tạo dành riêng cho nhân vật và là loại Giáp cầm tay có thể đeo được độc quyền của Don't Starve Together. Nó chỉ có thể được chế tạo bởi Wigfrid sau khi mở khóa Kỹ năng Battle Rönd (Skill).png Khiên Chiến và cần 4 Vàng và 3 Lông Bò Lai để chế tạo.

Khiên Chiến chỉ có thể được trang bị bởi Wigfrid, người có Kỹ năng nói trên. Nó có độ bền 420 HP và hấp thụ 85% tổng Sát Thương. Khi được sử dụng làm vũ khí, nó mất 3 HP độ bền mỗi đòn tấn công, gây 63,8 sát thương cho mục tiêu (sát thương cơ bản của nó là 51, Wigfrid có hệ số sửa đổi sát thương bẩm sinh +25%).

Chiếc Khiên có một khả năng đặc biệt là đỡ đòn, chặn 100% Sát Thương vật lý và Sát Thương Xuyên Giáp mà không làm mất độ bền. Khả năng này có thời gian hồi chiêu. Bất cứ khi nào Khiên được trang bị, thời gian hồi chiêu của nó khi sử dụng lần đầu tiên là 2 giây. Bằng cách nhấp chuột phải, lời nhắc chặn đòn sẽ xuất hiện. Khi sử dụng phải hướng mặt về hướng phát sinh sát thương; nếu nhìn sai hướng, nó vẫn chỉ hấp thụ 85% sát thương vật lý thông thường và mất đi độ bền. Việc chặn đòn kéo dài 1 giây hoặc 2,5 giây nếu Kỹ năng Battle Rönd Enhancement I.png Khiên Chiến Nâng Cao I được mở khóa. Sau khi sử dụng, kỹ năng có một trong hai thời gian hồi chiêu: sau khi đỡ đòn thành công, thời gian hồi chiêu là 3 giây. Nếu không có đòn tấn công nào bị chặn, do bị đánh từ hướng không được chặn hoặc hết thời gian đỡ đòn, thời gian hồi chiêu sẽ là 10 giây. Nếu Kỹ năng Khiên Chiến Nâng Cao II được mở khóa, đòn tấn công tiếp theo mà Wigfrid thực hiện sau khi đỡ đòn sẽ gây thêm 15 đến 30 sát thương vật lý, tùy thuộc vào sát thương bị chặn. Để có sát thương tối đa, lá chắn phải chặn được 60 sát thương trở lên. Sát thương này bị ảnh hưởng bởi hệ số sửa đổi sát thương +25% của Wigfrid.

Placeholder.png Bên Lề

  • Khiên Chiến được giới thiệu trong bản cập nhật Skill Spotlight: Wigfrid & Willow update.
  • Khi phát hành bản beta trước bản cập nhật 585956, thời gian hồi chiêu của Khiên Chiến trên trang bị là 2,5 giây, nó mất 4 HP độ bền cho mỗi đòn tấn công dưới dạng vũ khí và thời gian hồi chiêu sau khi đỡ đòn thành công là 4 giây, và Khiên Chiến Nâng Cao II đã tạo ra tấm khiên chỉ gây thêm 10 sát thương sau khi đỡ đòn.