Bụi Viên

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wendy Portrait.png
Bụi đến ... bụi dày đặc hơn một chút.

Wendy

Bụi Viên (Collected Dust) là một thực phẩm dành riêng cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó có thể được chế tác với 1 Tinh Thể Muối, 2 Đá và 1 Tiêu Thạch. Người chơi cần mở khóa Bản Thảo từ Bí Tịch của Đài Phun Tri Thức màu đỏ để chế tạo. Một Bụi Viên có thể được tìm thấy trong Lò Cổ Đại.

Nó được dùng để nấu Cao Lương.

Icon Science.png Công thức

Collected Dust.png
Filler.png
Filler.png
Filler.png
Crock Pot.png
Amberosia.png

Placeholder.png Bên lề